Aktuality

Přepravci i jejich zákazníci se stále více zajímají o snižování emisí CO2 a nákladů s využitím chlazeného zkapalněného plynu (LNG) jako paliva.

Z tohoto důvodu budou mít nové modely Volvo FH a Volvo FM v nabídce motory na zkapalněný zemní plyn a bioplyn, jež budou poskytovat stejně vysoké výkony jako motory na naftu. Použití bioplynu umožňuje dosáhnout uhlíkově neutrální přepravy a snížit emise CO2 až o 100 %. Dohoda Green Deal přijatá v rámci EU jasně ukazuje, jakým směrem se musí odvětví dopravy ubírat, má-li být dosaženo čistší budoucnosti. Základem je, že musí být stanoveno datum ukončení využívání fosilních paliv. Přepravci i jejich zákazníci se proto stále častěji poohlížejí po alternativách nafty.
„Nákladní vozidla na LNG představují v současnosti v sektoru dálkové přepravy komerčně nejvýhodnější alternativu naftového pohonu. Palivo je dostupné v dostatečně velkém množství a za konkurenceschopnou cenu. Rozsáhlejší využití nákladních vozidel na plyn vytváří příznivé podmínky pro pozdější výraznější přechod na zkapalněný bioplyn,“ uvedl Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo Trucks a dodal, že hnací ústrojí Volvo Trucks pro zkapalněný bioplyn a zemní plyn má energetickou účinnost srovnatelnou s naftovými hnacími jednotkami, produkuje však výrazně méně emisí CO2. Použití zkapalněného bioplynu, který se též někdy označuje jako bio LNG, znamená snížení čistých emisí z provozu vozidla (TTW, neboli „tank to wheel“) až o 100 procent, zatímco využití zemního plynu snižuje emise (TTW) přibližně o 20 procent ve srovnání s běžnou naftou.
Pro výrobu bioplynu, který není fosilním palivem, je třeba mít více výrobních zařízení provádějících anaerobní digesci odpadu s možností chlazení plynu do kapalného skupenství. Podle různých studií lze v Evropě do roku 2030 nahradit plynem bio LNG pocházejícím z obnovitelných zdrojů o něco více než 20 % spotřebovávané nafty. Počet čerpacích stanic se zkapalněným plynem neustále roste a na mnoha trasách již představuje alternativu nafty. Je však třeba, aby se počet těchto čerpacích stanic i nadále zvyšoval tempem odpovídajícím nárůstu počtu nákladních vozidel na plynový pohon.
„Investicemi do nákladních vozidel na LNG ukazujeme, že bio LNG je důležitou alternativou vedoucí ke snížení závislosti na fosilní naftě. K urychlení přechodu ke klimaticky neutrální přepravě je však třeba pokračovat v investování do čerpacích stanic na zkapalněný plyn a realizovat další opatření, jež přepravcům investice do těžkých nákladních vozidel na plynový pohon usnadní,“ zdůraznil Lars Mårtensson.

Zdroj: Volvo Trucks