Aktuality

Střední škola logistická Dalovice po dvou letech v on-line podobě uspořádala ve dnech 11. – 13. října 2022  již 14. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2022.

Zahájení a finální soutěž s vyhlašováním výsledků se konaly ve slavnostním sále Obecního úřadu Dalovice. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev po 3 žácích ze 12 škol. Do soutěže se přihlásili zástupci ze škol z Brna, Prahy, Liberce, Českých Budějovic, Olomouce, Opavy, Ostravy-Vítkovic, z Plzně a Ústí nad Labem.

První den soutěže žáci bojovali o získání co nejvyššího počtu bodů v logistice, spedici, logice a ekonomických úkolech. Smysl efektivní logistiky totiž spočívá v komplexnosti a rozvoji „podnikavých“ kompetencí. Na druhý den dostali žáci úkol: Připravte si prezentaci na mezinárodní konferenci s tématem „Udržitelnost“. Prezentujte činnosti, výrobek nebo postupy firmy, které ukazují, jak probíhá implementace principů konceptu udržitelného rozvoje. Žáci prokazovali své znalosti nejen z aplikované logistiky, ale též uplatnili dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Jelikož SŠ logistická Dalovice reflektuje i na potřeby pracovního trhu v oblasti jazykových dovedností, soutěžící museli obhajovat své práce před komisí i v anglickém jazyce. Získané body poskytly čtyřem nejlepším týmům prostor sázet na své znalosti ve finálové v soutěži RISKUJ.  Zde doplňovali otázky odborníci z praxe, předseda Svazu, spedice a logistiky ČR, Ing. Petr Rožek, Ph.D a rektor VŠ logistiky prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA. Po napínavém finále je pořadí nejlepších následující: 1. místo Střední škola logistická Dalovice, tým A, 2. místo SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, tým B, 3. místo Střední škola technická a dopravní Česká Třebová, tým A. Třetí den se soutěžní týmy zúčastnily exkurzí ve firmách KH Czechia a SKF Lubrication Systems CZ v Chodově, kde viděly logistické sklady a výrobny v praxi.

Velké poděkování patří partnerům školy, sponzorům, organizačnímu týmu, soutěžícím a jejich pedagogům.

Přípravy na jubilejní 15. ročník, který bude obsahovat novinky pro soutěžící již byly zahájeny.

Ing. Andrea Kovardinská, Mgr. Vlastimír Sunek