Aktuality

STOW ČR ve velvarském závodu společnosti Filson díky výhře ve výběrovém řízení implementovala systém Atlas shuttle. Jde o paletový integrovaný zaskladňovací a vyskladňovací regálový systém pro hloubkové ukládání v kanálech, přičemž srdcem systému jsou dva mobilní podvozky, které slouží k přesunu palet v rámci speciální regálové konstrukce. V těchto regálech jsou v malospotřebitelských baleních určených pro obchodní řetězce skladovány například zimní a letní ostřikovače a další provozní kapaliny, které firma Filson vyrábí.

Firma Filson zvažovala, která varianta skladování jí v novém skladu přinese největší efektivitu. Mezi variantami byly například spádové regály, nicméně zvítězil Atlas shuttle. „Pro shuttle systém jsme se rozhodli, protože jsme chtěli uskladnit co nejvíce palet na co nejmenší ploše. Zvažovali jsme více možností skladování, ale zpětně vidím, že shuttle systém pro nás byl nejlepší volbou,“ říká Jaroslav Kemény, provozní ředitel společnosti Filson. Atlas shuttle má v této společnosti kapacitu 3600 palet.

Petr Švejnoha

Petr Švejnoha, jednatel společnosti STOW ČR, doplňuje, že přesun podvozků mezi regálovými pozicemi je zajišťován retrakem. Zaškolení pracovníků firmy na obsluhu mobilních podvozků proběhlo velmi rychle, během dvou hodin všichni věděli, jak mají se systémem pracovat. Ve stávající hale je již regálový systém na maximu kapacity, ale do budoucna firma nevylučuje rozšíření v dalších prostorách. „Líbí se mi, že shuttle systém je modulární. Existuje i varianta s automatickým zakládáním, kdy přesun podvozků nemusí obsluhovat vozík. Tento automatický shuttle systém do dvou let zvažujeme v rámci plánované výstavby dalšího nového skladu,“ prozrazuje Jaroslav Kemény. Jak konstatuje Petr Švejnoha, princip fungování systému je jednoduchý: skladník založí podvozek, aktivuje ho a postupně zakládá palety na začátek regálu, odkud je mobilní podvozek zaskladní. „V jedné řadě může být zaskladněn jen jeden typ produktů, nejedná se tedy o systém pro chaotické skladování. V tomto směru hraje roli lidský faktor, jehož případné chyby by odstranila automatizace shuttle systému, kterou zvažujeme pro další sklad,“ uvádí Jaroslav Kemény. Dodává, že sklad je řízen WMS systémem.

Zdroj: STOW ČR