Aktuality

Přepravní společnost VCHD Cargo uzavřela rok 2020 s pozitivními výsledky. Navzdory velkému propadu exportních přeprav v prvním a druhém kvartále minulého roku navýšila podle předběžných výsledků svůj obrat o 6,5 procenta na 777 milionů korun. Majoritní podíl na růstu obratu má dceřinná německá společnost VCHD Cargo GmbH. Společnost v loňském roce udržela svoji investiční strategii a posílila i po personální stránce. Primární pozornost věnovala ochraně zdraví svých zaměstnanců a oblasti IT.

Petr Kozel na tiskové konferenci

VCHD Cargo oznámila předběžné výsledky svého hospodaření za rok 2020 charakteristický mimořádnými událostmi globálního i regionálního charakteru. Skupina VCHD Cargo dosáhla obratu ve výši 777 milionů korun, to je o 6,5 procenta více než v předchozím období. Z toho česká VCHD Cargo a. s. hospodařila v meziročním srovnání s vyrovnaným výsledkem ve výši 729 milionů korun (oproti 725 mil. Kč v 2019), VCHD Cargo GmbH se sídlem v Německu pak zvýšila svůj obrat z 5 milionů korun v roce 2019 na 48 milionů korun. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, k tomu uvádí: „Výsledky odrážejí dvě skutečnosti propad v důsledku globální pandemie, a to zejména na českém trhu v období březen–duben 2020, a významné oživení v podzimních měsících a koncem roku. A pak také to, že jsme v roce 2020 sbírali ovoce našich obchodních aktivit nastartovaných v Německu v roce 2019.“

Podle Petra Kozla se v České republice propad v tržbách v období první vlny koronakrize vyrovnal nárůstem přeprav na podzim roku a přípravami firem na brexit, z nichž mnohé se chtěly předzásobit pro případ očekávaných komplikací s nástupem tzv. „tvrdého brexitu“. Zakázky společnosti v Německu jsou orientované na vnitroněmecký trh, a tak měly v loňském roce více stabilní charakter, navíc zde společnost zaznamenala výrazný nárůst nových akvizic.

VCHD Cargo i v loňském roce investovala do rozvoje společnosti, a to celkem 84 milionů korun. „I v náročném období prvního kvartálu, kdy nebylo zcela zřejmé, jak se situace s pandemií nového koronaviru bude dále vyvíjet, jsme pokračovali v plánovaných investicích,“ upřesňuje Petr Kozel, a dodává, „finance plynuly do tří významných oblastí našeho byznysu – do rozvoje a renovace našich poboček, do techniky, respektive do obnovy vozového parku a informačních technologií, a v neposlední řadě do ochrany našich lidí.“

VCHD Cargo renovovala pobočku v Havlíčkově Brodu a částečně i v Kladně, pořídila celkem 45 tažných, přípojných a rozvozových vozidel v hodnotě více než 77 milionů korun, posilovala i personálně na úrovni středního managementu. Společnost byla také jednou z prvních, která upozorňovala na blížící se hrozbu pandemie, protože se na základě svých pravidelných linek do Itálie musela s koronavirovou ochranou konfrontovat dříve, než se nákaza onemocněním objevila i v České republice.

„Od začátku pandemie jsme pořídili ochranné pomůcky pro naše zaměstnance a dezinfekční, ionizační technologie pro náš vozový park ve výši přes 500 000 korun,“ podotýká Petr Kozel.

Pro rok 2021 plánuje společnost VCHD Cargo dále posilovat po personální stránce a klade si za cíl nové akvizice v oblasti přeprav i spedice, a to na českém trhu i v Německu. V plánu jsou další investice do vozového parku až do výše 100 milionů korun a dokončení rozvojových projektů na pobočkách v Havlíčkově Brodu a v Kladně.

„Společně s naším týmem jsme náročný rok 2020 úspěšně zvládli a i v letošním roce chceme být především spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a dobrým zaměstnavatelem,“ uzavírá Petr Kozel.

Zdroj: VCHD Cargo