Aktuality

VCHD Cargo vyrostla z malé dopravní firmy v silnou přepravní společnost, která má vlastní flotilu nejmodernějších kamionů a zaměstnává téměř 450 lidí v České republice a zahraničí. Ti společně oslavili čtvrtstoletí VCHD Cargo setkáním v centrále společnosti v Kladně. Zaměstnanci z České republiky se potkali s kolegy z německé společnosti Völker Logistik, kterou VCHD Cargo vloni akvizicí získala, a v příjemné neformální atmosféře sdíleli zkušenosti z českého a německého trhu.

Firma byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích a nabízí pravidelné linkové přepravy do 72 destinací v Evropě. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo provozuje vlastní flotilu s více než 220 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem.

Petr Kozel, jednatel VCHD Cargo

Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla.

Zdroj: VCHD Cargo