Aktuality

Kompaktnost, mobilita či ekonomická výhodnost. To jsou jedny z hlavních předností kontejnerových řešení v českém průmyslu. Díky velké variabilitě kontejnerů se dnes lze setkat s tím, že jsou do nich instalovány například regulační stanice tlaku plynu, úpravny vody či pivovary. S modulovými kontejnery se pracuje i ve stavebnictví, kdy se vzájemným smontováním využívají ke konstrukci kanceláří či obytných prostor. Jejich použití výrazně šetří čas a celkové náklady snižuje až o třetinu.

Nejčastější účel spojovaný s velkými kontejnery bývá zpravidla transport zboží lodní, vlakovou nebo kamionovou dopravou. V českém průmyslu se však lze setkat i s řadou případů, kdy nejsou kontejnery využívány pouze k přepravě nákladu. Naopak se do nich často napevno zasazují složitá zařízení vyžadující odbornou znalost. Tyto technologie je díky umístění do kontejneru možné nejen převézt, ale následně také instalovat do míst, kde by to za normálních okolností bylo velmi komplikované.

Variability kontejnerových řešení je možné využít v rámci aktivit zaměřených na nové trendy v plynárenství. Typickým příkladem jsou zařízení pro úpravu bioplynu na biometan a jeho následné využití, například vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Tyto technologie se uplatňují v bioplynových stanicích a čistírnách odpadních vod. Technologie v kontejnerech dokáže v první fázi vyčistit znečištěný bioplyn na naprosto čistý biometan. Ten je poté možné opět prostřednictvím zařízení v kontejneru vtlačit do plynárenské sítě nebo plnit do zásobníků na bio CNG a LNG. Řešení je přitom nejen kompaktní, ale zároveň je u něj dosahováno vysoké efektivity výroby biometanu.

Zdroj: Hutira