Aktuality

Ve středu 16. března 2022 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH) uskutečnilo regionální finále 15. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 28 finalistů z 20 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech a poté se zúčastnilo interaktivní chemické show. Učitelé absolvovali také besedu se zástupci společnosti Synthesia.

Soutěž odstartovala v září loňského roku a její základní kola probíhala v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 6 000 žáků devátých tříd ze 173 základních škol. „Letošní účast předčila naše očekávání a po dvouletém covidovém útlumu se vrátila k maximálním hodnotám. Všichni žáci, kteří se probojovali až do finále, zaslouží velké uznání. Prokázali totiž vynikající znalosti, které je opravňují k tomu, aby se chemie stala jejich studijním oborem,“ konstatuje ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček.

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem talentovaných chemiků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na neutralizační odměrnou analýzu a stanovení látkové koncentrace roztoků kyselin a hydroxidů. Praktickou část úlohy doplnil krátký test ze znalosti názvosloví, zápisu rovnic a chemických výpočtů. Po dvou hodinách práce se většina finalistů shodla, že zadání bylo sice náročnější, ale přiměřené jejich schopnostem. „Laboratorní úloha mě zpočátku trochu vyděsila, ale postupně jsem si na ni zvykla a nakonec mě i bavila. I když jsem svým založením spíš teoretička, bez potíží jsem se naučila pipetovat a manipulovat s laboratorním nádobím. Nedokážu odhadnout, jak se umístím, ale už teď jsem spokojená. Důležitější, než výsledky je pro mě fakt, že jsem získala nové poznatky a zkušenosti,“ zhodnotila svůj výkon Marie Lexová ze ZŠ Polná.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele. Personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková besedovala s učiteli o aktuálním stavu a potřebách chemického průmyslu. „Naše společnost stála před patnácti lety u zrodu soutěže a každoročně se podílí na jejím doprovodném programu. Momentálně žijeme ve velmi složité a nejisté době, která přináší řadu zásadních změn, na něž je třeba reagovat. Rozhodli jsme se proto učitelům nastínit, jaký má současná situace dopad na chemický průmysl,“ vysvětluje Olga Marečková.

Finálový den završila odpolední interaktivní chemická show. Lektoři SPŠCH představili žákům a pedagogům sadu efektních experimentů, kterými lze zpestřit výuku chemie. Hlavní roli v nich hrály plyny kolem nás a jejich fascinující proměny. „Dobře provedený pokus je nejúčinnější pozvánkou do světa chemie. Dokáže nadchnout, zaujmout a vyvolat řadu otázek, na které je třeba najít odpověď. Počáteční okouzlení pak vystřídá hlubší a mnohdy i trvalý zájem o předmět,“ objasňuje ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže proběhne 6. dubna 2022 v pardubickém ABC klubu. „Po dvouleté odmlce se předávání cen bude moci opět uskutečnit v podobě společenské události s bohatým programem. Pro soutěžící a jejich doprovod jsme připravili hudební a taneční vystoupení, ukázky chemických pokusů, improvizovaný kosmetický salon i závěrečnou diskotéku. Úspěšní mladí chemici a jejich učitelé se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim předají hosté z řad partnerů soutěže,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Šest nejlepších žáků z pardubického regionu postoupí do celostátního finále, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Celostátní finále rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Zdroj: Czech marketing