Aktuality

I přes hospodářský pokles způsobený koronavirovou krizí dokázala společnost Jungheinrich uzavřít finanční rok 2020 s lepšími výsledky, než jaké byly původně očekávány na začátku pandemie COVID-19. Všechny klíčové údaje jsou v horní polovině prognózovaných rozsahů, které byly v říjnu 2020 zvýšeny. Vývoj EBIT, EBT a EAT byl i přes mimořádné okolnosti uspokojivý.

„Vezmeme-li v úvahu náročnější obecné a tržní podmínky zapříčiněné pandemií COVID-19, jsme s loňskými obchodními výsledky spokojeni. Díky včasným opatřením vedoucím ke snížení nákladů, zvýšení efektivnosti a zajištění likvidity se nám podařilo úspěšně omezit negativní dopad pandemie na naše obchodní aktivity. Za dosažení takového výsledku v roce, ve kterém došlo k největší zdravotní a ekonomické krizi od druhé světové války, vděčíme našim zaměstnancům a jejich mimořádnému nasazení,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Jungheinrich Lars Brzoska.

V tržním prostředí, do značné míry daném pandemií COVID-19, dosáhly tržby za finanční rok 2020 hodnoty 3,81 miliardy EUR (předchozí rok: 4,07 miliardy EUR). Hodnota přijatých objednávek, která zahrnuje prodej nových vozíků, krátkodobý pronájem, prodej použitých vozíků a poprodejní služby, dosáhla v roce 2020 díky silnému poslednímu čtvrtletí 3,78 miliardy EUR (předchozí rok: 3,92 miliardy EUR). Obě hodnoty tak mírně překročily prognózy, které byly v říjnu 2020 navýšeny.

Hodnota EBIT dosáhla 218 milionů EUR (předchozí rok: 263 milionů EUR), horní poloviny prognózovaného rozsahu, a vedla tak k hodnotě EBIT ROS ve výši 5,7 procenta (předchozí rok: 6,4 procenta). Zisk EAT dosáhl 151 milionů EUR (předchozí rok: 177 milionů EUR). Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 551 milionů EUR výrazně překročily výsledek v předchozím roce (345 milionů EUR).

„Zejména v době hospodářských problémů je obzvláště důležitá silná bilance a solidní likvidita, aby bylo možné provést všechna nezbytná strategická opatření a zaručit finanční nezávislost skupiny,“ poznamenal Volker Hues, člen představenstva odpovědný za úsek financí.

Představenstvo společnosti Jungheinrich AG navrhuje dividendu ve výši 0,41 EUR (předchozí rok: 0,46 EUR) na kmenovou akcii a 0,43 EUR (předchozí rok: 0,48 EUR) na preferovanou akcii. Výsledkem tohoto návrhu dividendy bude celková výplata 43 milionů EUR (předchozí rok: 48 milionů EUR). „Jsme rádi, že i v tomto náročném roce můžeme dodržovat naši zásadu neustálého vyplácení dividend. Dlouhodobé podílení se akcionářů na úspěchu společnosti je pro nás důležité,“ řekl Volker Hues.

Zdroj: Jungheinrich