Aktuality

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), a DHL Group podepsaly dne 11. prosince 2023 memorandum o shodě v rámci 28. konference OSN o změně klimatu, která se konala ve Spojených arabských emirátech. Jedná se o významný krok na podporu spolupráce a inovací.

Součástí slavnostního podepsání dohody o partnerství mezi UNIDO a DHL Group bylo také vyhlášení globální inovační výzvy „Inovace pro transformaci potravinářských systémů“. Tato spolupráce, využívající společné odborné znalosti obou organizací, usiluje o transformaci podnikání v zemědělství a realizaci iniciativ týkajících se klimatu. Základem tohoto partnerství je snaha zlepšovat ochranu potravin, minimalizovat plýtvání potravinami na afrických trzích a zlepšovat pěstitelům přístup ke globálnímu trhu.

Inovační výzva poslouží jako maják pátrající po poskytovatelích průkopnických technologií, kteří navrhli trvale udržitelná řešení v rámci zemědělských dodavatelských řetězců a logistiky. Tato řešení by měla překonávat překážky v rámci první míle dodavatelského řetězce, zlepšovat živobytí farmářů a prosazovat zavedení udržitelného potravinářského systému, který bude eliminovat plýtvání ve všech formách. Spolupráce se zaměří na čistou technologii, logistiku potravin rychle podléhajících zkáze, nové udržitelné obchodní modely, chytrá řešení a udržitelné obaly a přepravky. Oba partneři přitom zdůrazňují velký zájem o různá odvětví, která podporují inovativní udržitelná řešení pro logistiku.

Partnerství je důkazem společného úsilí nově definovat budoucnost podnikání v zemědělství, trvalé udržitelnosti a globálních dopadů. UNIDO a DHL prostřednictvím inovativních řešení a společných kroků připravují půdu pro svět, v němž bude minimalizováno plýtvání potravinami, upřednostňována trvalá udržitelnost a trhy pro pěstitele snadno přístupné a zajišťující prosperitu.

Zdroj: DHL