Aktuality

Kuehne+Nagel spouští v rámci platformy Seaexplorer ukazatel narušení prostředí námořní přepravy, který měří efektivitu světových kontejnerových přepravních sítí. Indikátor zobrazuje kumulativní čekací dobu na jednotku TEU v přístavech Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, Savannah, Hongkong, Šanghaj/Ningbo a také Rotterdam/Antverpy.

Indikátor vypočítává čekací dobu následujícím způsobem: jedna loď s kapacitou 10 000 TEU čekající 12 dní na vplutí do přístavu se rovná 120 000 čekacích dní na TEU. U jiného plavidla s kapacitou 5 000 TEU čekajícího 10 dní na vplutí do stejného přístavu jde o 50 000 čekacích dní na TEU. Celková doba čekání je tedy 170 000 dnů na TEU.

Zdroj: Kuehne+Nagel