Aktuality

Jeden z klíčových hráčů na poli logistiky třetích stran, společnost C.H. Robinson, oznamuje partnerství se softwarovým gigantem Microsoft. Cílem spolupráce je nabídnout nová logistická řešení, jejichž efektivitu umocní spolehlivé fungování v reálném čase. C.H. Robinson navíc plánuje posílit svou pozici na českém trhu nabídkou špičkových řešení a urychlit tím revoluci v dodavatelských procesech.

Stejně jako další země čelí i Česká republika novým výzvám a přísným opatřením, jejichž cílem je zvládnout vývoj pandemie nemoci covid-19. Lockdown v různých podobách se už stal běžnou součástí života po celém světě a obor logistiky se ocitl mezi průmyslovými odvětvími, která čelí největšímu tlaku.

C.H. Robinson se zaměřuje na Českou republiku s cílem posílit kvalitu nabízených služeb i přes nepříznivou koronavirovou situaci. Služeb této firmy využilo v posledních letech šest tisíc českých klientů a přepravců, přičemž během posledních devíti měsíců zaznamenal jejich počet strmý nárůst.

Arkadiusz Glinka

Arkadiusz Glinka, ředitel produktového managementu v C.H. Robinson Europe, k tomu řekl: „Pozorně sledujeme celosvětový vývoj v logistice. Rostoucí český podíl na tomto trhu je pevnou součástí našich budoucích plánů. Ani Česko se nevyhnulo lekci, kterou musely podstoupit dodavatelské řetězce v každém koutě světa. Potřeba zvýšení efektivity tváří v tvář nepřízni osudu postavila digitalizované služby do klíčové pozice obchodního plánování. Prostřednictvím naší technologické platformy Navisphere, kterou řídí umělá inteligence, jsme v letošním roce ze strany podniků zaznamenali obrovský zájem. Proto věříme, že máme dobrou pozici pro získání zásadního podílu na trhu, včetně toho českého. Chceme, aby čeští přepravci byli těmi, kdo bude z technologické revoluce profitovat nejvíce.“

C.H. Robinson vytvořil spojení s nadnárodní technologickou společností, aby zkombinoval sílu své platformy pro řízení multimodální dopravy společně s cloudovou službou Azure z dílny Microsoftu a také s Interntem věcí (IoT). Výsledkem bude logistické řešení, které plně odpovídá zvýšené potřebě přehledu a zobrazování v reálném čase. Implikace strojového učení a umělé inteligence pomáhá ke zkvalitnění prediktivní analýzy, sledování zařízení IoT pro mapování zboží během přepravy, špičkovému zabezpečení dat a rychlejšímu použití.

Zdroj: C.H. Robinson