Aktuality

Ačkoliv je cyklistika sportem v Evropě nebývale populárním a lidé kola využívají třeba i na cesty do práce, poptávka po kolech se z různých důvodů v čase výrazně mění. Jednou je kol málo, podruhé moc, jednou chybí součástka pro výrobu, podruhé není odbyt. Výrobce komponent na kola z Kalifornie však společně s německou logistickou firmou úspěšně zvládají takové výzvy a část výroby od loňského roku realizují v Ejpovicích u Plzně.

Rozmach cyklistiky a nedostatek součástek

V době covidové zaznamenala cyklistika obrovský boom, sklady kol a jejich součásti se vyprodaly a do pedálů šlápli i lidé, kteří o cyklistiku zájem dříve neměli. Po opadnutí nejrůznějších opatření se však sklady běžných kol opět naplnily. Zároveň ale výrazně vzrostla poptávka po elektrokolech, kterých je poslední dobou naopak nedostatek. Navíc chybí některé komponenty. Své o tom ví výrobce komponent WTB, potažmo jeho evropská pobočka WTB Europe.

Sklady se plní, komponenty čekají

Problematickou situaci na trhu s koly a jejich součástmi popisuje General Manager WTB Europe Petr Ladman: „Když jednotlivé značky kol kompletují své výrobky ze součástí od různých výrobců, dochází často k situaci, že některé součástky chybí a ostatní se musí skladovat. Čeká se, až nedostatkové zboží dorazí. Výroba just-in-time prostě nefunguje. Naše komponenty musíme proto skladovat pro výrobce déle, než jsme předpokládali, a zboží se nám hromadí.“ S touto situací jim dokázal nejednou pomoci jejich dlouholetý logistický partner, firma Geis. Ta promptně nabídla rozšíření skladů a veškeré související procesy společně pružně přizpůsobili.

Přesun výroby z Asie do Plzně

Touha po lokální výrobě přímo tam, kde je odbyt, rychlý růst, snaha o ekologičtější procesy, ekonomické měřítko, ale také větší nezávislost na Číně vedly výrobce WTB k tomu, že přesunul část výroby přímo do srdce Evropy. Geis, který pro WTB zboží přepravuje i skladuje, tak vyčlenil část své plochy v Ejpovicích u Plzně pro výrobní linku, která je zcela pod vedením WTB. Pracovníci Geis na místě ještě pomáhají zajistit dokončení vyrobených ráfků do finální podoby vhodné k expedici. Pro Geis je to první společná partnerská výroba, pro WTB zase první výroba v Evropě.

Podpora místních

Pro obě firmy je důležitá i podpora místní komunity a spolupráce s lokálními dodavateli. WTB tak využívá třeba nedalekou firmu pro analýzu materiálů, přestože to není úplně nutné a mohl by tyto záležitosti řešit centrálně. Geis vysazuje v okolí plzeňské pobočky stromy, které pomáhají obnově okolní krajiny.

Expanze zvládnuta

Vzájemná spolupráce mezi firmami funguje již řadu let. Pavel Křížek, ředitel logistiky firmy Geis kooperaci komentuje: „S WTB procházíme jejich růstem spojeným s potřebou náhlých změn. Skladové zásoby rostou nejen vlivem nečekaných okolností, ale i vlivem celkové expanze WTB. A my se jim ten růst snažíme co nejvíce usnadnit.“ I Petr Ladman z WTB je spokojen: „Díky společnosti Geis, že jako firma uměli reagovat. Znovu se potvrdilo, že k nám přistupují jako k partnerovi. Nikdo nečekal takový růst. Je vidět, že děláme s profesionály.“

Zdroj: Geis