Aktuality

Novinky nevyžadují žádné dodatečné investice ani do hardwaru, ani do softwaru. GPS lokalizace umožňuje sledovat pohyb manipulačních vozíků pomocí praktických mapových funkcí, a to nejen na volném prostranství, ale i uvnitř skladových hal nebo výrobních provozů.

Nouzové zprávy zase poskytují řidičům i odpovědným manažerům rychlejší a přímou komunikaci s řidiči vozíků díky možnosti signalizovat bezodkladně problém s technikou nebo jinou nebezpečnou situaci v místě jejího nasazení. Typy zpráv mohou být individuálně nastaveny. Manažer v předstihu definuje provozní situace, o kterých chce být okamžitě informován. Řidič vozíku jen na displeji vybere příslušnou zprávu a stisknutím ikonky ji odešle.

Snadné nasazení nových prvků

Určení přesné pozice vozíku je závislé na síle GPS signálu v kombinaci s okolním prostředím, typem budov, střech stropů nebo použitými stavebními materiály. Podle Štěpána Osady, specialisty podpory logistických řešení TMHCZ, již několik měsíců ostrého provozu ale jasně ukazuje, že vozíky vysílají přesný signál v drtivé většině moderních i starších staveb: „Novinka je velkým přínosem pro všechny uživatele manipulační techniky Toyota, kteří mají vozíky vyrobené v roce 2018 a později, tedy vybavené DHU2+ jednotkami a kteří současně využívají paket I_Site Explorer,“ vysvětluje Štěpán Osada. „Ti mohou okamžitě využít všechny výhody nových funkcí a posunout bezpečnost svých vnitřních i venkovních provozů na novou úroveň, získávají další potenciál pro snížení provozních nákladů a omezení zneužívání vozíků. Nemusí přitom platit nic navíc.“

Stálá lokalizace vozíků a kolizí

Kdykoli si uživatel tuto i ostatní nové funkce aktivuje na svém počítači, tabletu nebo mobilu, ihned uvidí aktuální polohu všech vozíků. Jde o velmi praktickou funkci pro namátkovou kontrolu pohybu strojů. Systém rovněž zaznamenává kolize různé intenzity. Pro mnoho zákazníků jde o klíčové informace spojené s kolizemi vozíků. Někteří řidiči mají tendenci lhát o místu nehody. I středně silný náraz může způsobit větší více nebo méně viditelnou škodu a bez znalosti přesného místa. Pokud řidič z místa nehody odjede, není možné zkontrolovat následky nehody a vliv na bezpečnost práce.

Ochrana proti krádežím

S I_Site lze rovněž vymezit povoleného pohybu vozíku, což poskytuje ochranu proti krádežím nebo zneužití vozíku k neoprávněným činnostem. Nastavení hranic, kde je vozík oprávněn pracovat je velmi jednoduché – nastavení pomocí kružnice na mapě. Jakmile vozík opustí jasně vymezený prostor, ve kterém se smí pohybovat, I_Site pošle zprávu odpovědnému manažerovi.

Zdroj: Toyota Material Handling CZ