Aktuality

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava, z rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, investuje do jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System), který bude provozovat na  devatenácti vozidlech. Tímto krokem zvyšuje bezpečnost, efektivitu a interoperabilitu svého vozového parku jak na domácích, tak i na zahraničních tratích, a dále posiluje spolupráci a synergii mezi železničními přepravními společnostmi skupiny ORLEN v Polsku a České republice. Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Operačním programem Doprava Ministerstva dopravy.

„Systémem ETCS bude vybaveno celkem devatenáct kolejových vozidel, mezi nimiž jsou čtyři lokomotivy řady 753.6 (Bizon), osm lokomotiv řady 753.7 (Brejlovec) a sedm lokomotiv řady 383 (Vectron),“ upřesňuje Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava, a dodává: „Investice do ETCS činí téměř 200 milionů korun, přičemž zhruba 50 % z této částky je financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy.“

Investicí do moderního jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System) naplňuje společnost ORLEN Unipetrol Doprava nejen evropské a národní regulace a normy, ale také svoji vlastní bezpečnostní strategii, která má pro ni zásadní význam. ETCS zvyšuje bezpečnost železniční dopravy a současně nahrazuje množství různých, nespolupracujících a často zastaralých národních vlakových zabezpečovacích systémů v jednotlivých zemích.

Zdroj: ORLEN Unipetrol Doprava