Aktuality

DKV Mobility zavádí první ekologickou tankovací a nabíjecí kartu z recyklovaného plastu PETG (polyethylentereftalát – PET – s přidaným glykolem během polymerace).

Nové trvale udržitelné tankovací a nabíjecí karty společnosti DKV Mobility jsou z 90 procent vyrobeny z recyklovaného materiálu a v porovnání s běžně používanými kartami z PVC snižují emise CO2 o 42 procent na kartu. Nové ekologické karty budou vydávány od února 2022.

Z recyklovaného plastu PETG se na rozdíl od PVC neuvolňují po celou dobu životního cyklu žádné škodliviny. Recyklovaný plast PETG se získává ze známých a kontrolovaných evropských zdrojů plastového odpadu. Karty kromě toho úspěšně absolvovaly všechny požadované testy kvality, které potvrdily jejich odolnost vůči horku a ohybu. Nové trvale udržitelné tankovací a nabíjecí karty jsou součástí snah společnosti DKV Mobility o podporování cirkulární ekonomiky.

Zdroj: DKV