Aktuality

Společnost STILL, specialista na intralogistiku z Hamburku, je opět platinová. Získala totiž 81 ze 100 možných bodů v respektovaném celosvětovém hodnocení udržitelnosti EcoVadis. STILL i nadále patří mezi nejlepší jedno procento ze všech hodnocených společností. Opět tak potvrzuje důsledné sladění firemních procesů se zásadami udržitelnosti.

Společenská odpovědnost (corporate social responsibility, CSR) je pro společnost STILL GmbH velmi důležitá a je pevnou součástí její DNA. V aktuálním hodnocení udržitelnosti EcoVadis STILL opět získal nejvyšší „platinový“ stupeň a dokázal ještě zlepšit vynikající výsledek z minulého roku. STILL proto i letos patří mezi jedno procento nejlépe hodnocených firem. „S tímto vynikajícím výsledkem jsme ve všech enviromentálních kategoriích nad evropským průměrem. Naše strategie udržitelnosti přináší ovoce. Rok od roku se lepšíme v naplňování našeho cíle, kterým je vybudovat udržitelnou a efektivní intralogistiku. K cíli se blížíme mnoha sice malými, ale efektivními krůčky,“ říká Dr. Florian Heydenreich, executive vice president sales & service STILL EMEA.

EcoVadis posuzuje udržitelnost firem ve čtyřech tematických oblastech: pracovní a lidská práva, etika, udržitelné dodavatelské vztahy a životní prostředí. Hamburská společnost STILL dosáhla ve všech čtyřech oblastech udržitelnosti podnikání nadprůměrných výsledků. Zejména v kategoriích Ekologický management a Pracovní a lidská práva získala v ratingu EcoVadis nejlepší hodnocení s téměř dvojnásobkem bodů v porovnání s průměrem za všechny podniky. V oblastech etiky a udržitelných dodavatelských vztahů dokázala v porovnání s minulým rokem bodový zisk dokonce navýšit. „Velmi pozitivní hodnocení ve všech kategoriích potvrzuje, že náš integrovaný systém řízení a aktivity v oblastech ochrany životního prostředí, recyklace, likvidace nebo manipulace s nebezpečnými látkami a jejich redukce vedou k úspěchu,“ říká Dr. Florian Heydenreich. Přehled aktuálních enviromentálních projektů a zprávu o trvalé udržitelnosti firmy STILL zveřejňuje na adrese: https://www.still.de/unternehmen/nachhaltigkeit.html.

EcoVadis prostřednictvím partnerství s „One Tree Planted“ od letošního roku vysadí za každé zveřejněné hodnocení strom. Podporuje tak biodiverzitu a snížení globální koncentrace oxidu uhličitého. STILL tento nápad také přijala a za každou svou certifikaci EcoVadis rovněž vysadí strom. Jak říká Dr. Florian Heydenreich: „Tím se hlásíme k udržitelnosti naší společnosti.“

Zdroj: STILL