Aktuality

Již řadu let podporuje STILL lokální projekty, jejichž cílem je umožnit dětem a mladým lidem v Hamburku rovnoprávnou účast na vzdělávání, kultuře a sociální interakci. I v roce 2020 podpořila společnost STILL Stiftung Mittagskinder (nadace Obědy pro děti), Stiftung Kultur Palast Hamburg (nadace Palác kultury Hamburk) a odborné učiliště ve Wilhelmsburgu peněžním darem 5 000 eur pro každou organizací. Dary třem institucím předal v centrále společnosti STILL osobně obchodní ředitel Thomas A. Fischer.

„Podpora hamburských dětí a mládeže je pro STILL srdeční záležitostí. Mimo jiné je to investice do budoucnosti města – a právě v tomto složitém období je to velmi důležité,“ řekl Thomas A. Fischer při předávání darů. Společnost STILL se tak i v letošním roce zapojila do tří lokálních projektů, které se snaží o rovnost šancí, práva, integraci a vzdělávání budoucí generace a o to, aby co nejvíce dětí dostalo každý den zdravý oběd.

Stiftung Mittagskinder (nadace Obědy pro děti) umožňuje přibližně 200 dětem z Hamburku dostat pravidelně nejen teplý oběd, ale i pedagogickou podporu a pomoc s domácími úkoly. Navíc dostává aktuálně řada rodin poukázky na nákup potravin. Stiftung Kultur Palast Hamburg (nadace Palác kultury Hamburk) umožňuje dětem přístup k hudebním a tanečním projektům a aktuálně pořádá i digitální akce. O rovný přístup ke vzdělání se stará především odborné učiliště ve Wilhelmsburgu. Připravuje mladé lidi po ukončení školy na vstup na pracovní trh a nabízí práci a výuku v pěti oblastech (kovy, dřevo, gastronomie, maloobchod, kadeřník). Zejména díky tematické blízkosti s vlastním oborem „zámečník“ je zde společnost STILL ideálním partnerem. Proto chtějí obě strany spolupráci v následujícím roce zintenzivnit, aby měli absolventi a absolventky ještě lepší šance na přijetí do zaměstnání – například do firmy STILL.

„Odborné učiliště ve Wilhelmsburgu je krásným příkladem toho, jak mohou sociální podpora a férové možnosti ve vzdělávání dlouhodobě úspěšně fungovat – lokálně, konkrétně a blízko praxi,“ dodal Thomas A. Fischer.

Zdroj: STILL