Aktuality

24. června 2021 v podvečerních hodinách se Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo, které za sebou zanechalo obrovské materiální škody. Nevyhnulo se ani samotnému Hodonínu a během několika minut proměnilo krásnou lesní pavilonovou školu poskytující vzdělání více než pěti stovkám dětí v promáčenou ruinu bez střech, s rozbitými okny pohřbenou pod popadanými stromy.

Když se spojí šlechetná myšlenka, dobrý projekt a šikovní lidé, mohou vzniknout úžasné věci. A přesně to se stalo v hodonínské základní škole U Červených domků. V polovině letošního března tam zástupci společnosti Volvo Trucks Česká republika předali vedení školy za účasti starosty města Hodonína Libora Střechy dvě velkoprostorové televize a deset laptopů pro zlepšení výuky tamních dětí. Byla to již druhá část dodávky audiovizuální a výpočetní techniky v rámci charitativního projektu společnost AB Volvo.

„V rámci přípravy projektu jsme se s vedením školy domluvili, jakou pomoc by nejvíce potřebovali a výsledkem je dodávka moderních výukových pomůcek v podobě sedmi interaktivních tabulí, dvou velkoprostorových televizí a deseti laptopů v celkové hodnotě 780 000 korun. My sami máme z této spolupráce obrovskou radost, tím spíše, když vidíme obrovské nadšení a pracovní zápal ze strany vedení školy,“ uvedl Generální ředitel společnosti Volvo Trucks Česká republika John Muldoon.

Ředitel školy Antonín Slezák dodal: „Musím se přiznat, že jsem tomu moc nevěřil. Podobné nabídky pomoci se nám tu scházely, ale velká část z nich vůbec nedopadla. Proto jsem raději kolegům o této pomoci ani neříkal. O to víc jsme byli všichni překvapení, když mi paní Aneta Serafimidisová zavolala, že jsme byli vybráni. A druhé překvapení pro nás bylo to, jak rychle se celá věc zrealizovala. Já jsem čekal, že první interaktivní tabule dostaneme nejdříve v září, či spíše před Vánocemi. Ale již od poloviny března 2022 tuto novou techniku využíváme.“

Zdroj: Volvo Trucks