Aktuality

Společnost STILL ČR slaví 30 let na českém trhu. V rámci oslav spustila na svém e-shopu charitativní prodej stavebnice modelu vysokozdvižného vozíku STILL. Výtěžek z prodeje poputuje do některého z projektů SOS dětských vesniček, o čemž rozhodli zaměstnanci firmy v interní anketě.

Stavebnici vozíku je možné na e-shopu společnosti zakoupit za cenu 500 Kč. Počet kusů je limitován na 30, což odpovídá počtu let, po která STILL působí v České republice. Firma k výtěžku z charitativního prodeje přispěje finančním darem. Celková částka pak poputuje do jednoho z projektů SOS dětských vesniček, o čemž rozhodli v interní anketě přímo zaměstnanci.

„Na dobročinné aktivity přispíváme dlouhodobě a o tom, který projekt podpoříme, necháváme hlasovat zaměstnance. Ti také mohou požádat o příspěvek nebo zapojení naší společnosti do konkrétního projektu ve svém okolí a rovněž se mohou aktivit osobně účastnit. V interním hlasování zaměstnanci rozhodli, že letos se budeme věnovat pomoci ohroženým dětem, organizacím poskytujícím paliativní péči dětem i dospělým a také projektům na ochranu přírody,“ vysvětluje brand marketing managerka STILL ČR Petra Ždánská.

Společnost tak naváže na aktivity z loňského roku, kdy finančním darem podpořila poskytovatele sociálních služeb Domov Laguna Psáry, jehož posláním je pomáhat dětem, mládeži a dospělým převážně s mentálním a kombinovaným postižením.

„Dar jsme poskytli na základě žádosti kolegy, který v zařízení sám působí jako dobrovolník,“ popisuje Petra Ždánská a pokračuje: „Dalším projektem bylo zorganizování charitativní finanční sbírky, jejíž výtěžek byl věnován organizaci Cesta domů, která poskytuje paliativní péči. V této podpoře chceme pokračovat i v letošním roce, stejně jako v zapojení do projektu Ježíškova vnoučata, kde jsme na konci minulého roku zakoupením zahradního setu kuželek splnili vánoční přání seniorů v domově sv. Kříže v Kroměříži.“

Zdroj: STILL