Aktuality

Jak již bylo zveřejněno 19. dubna 2023, skupina KION Group měla v roce 2023 silný start, a to i přes pokračující náročné tržní prostředí. Pozitivní vývoj podnikání skupiny byl způsoben především lepšími výsledky segmentu Industrial Trucks & Services (ITS), který v prvním čtvrtletí roku 2023 fungoval mnohem lépe, než bylo očekáváno.

Obrat segmentu ITS, který se zaměřuje na vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku a související služby, meziročně vzrostl o 16,7 procenta na 2,0 miliardy eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 1,7 miliardy eur). Segment ITS dosáhl dobrého pokroku v realizaci rozsáhlého objemu rozpracovaných zakázek vytvořeného v loňském roce, s pozitivními dopady na nárůst výnosů. Dynamické zvýšení cen realizované v roce 2022 se promítlo do výsledků již v prvním čtvrtletí roku 2023 a tím podpořilo růst příjmů dříve, než se očekávalo.

Očištěný EBIT v segmentu ITS výrazně vzrostl na 176,6 milionu eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 114,2 milionu eur), což odpovídá výraznému nárůstu očištěné marže EBIT na 8,8 procenta (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 6,6 procenta). Hlavními faktory, které k tomu přispěly, byla zlepšující se situace v dodavatelském řetězci a provozní a obchodní agilita, což umožnilo podniku realizovat zakázky.

Zavedení opatření ke zvýšení ziskovosti

„Máme za sebou dobrý start,“ řekl Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG. „Náš růst v segmentu ITS podtrhuje efektivitu našich opatření. Skupina je na dobré cestě k dosažení udržitelného zlepšení ziskovosti a k dalšímu posílení své odolnosti.

Očištěný EBIT KION Group dosáhl v prvním čtvrtletí 156,0 milionu eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 170,3 milionu EUR), což překonalo očekávání společnosti. Odpovídající očištěná marže EBIT za první čtvrtletí byla 5,6 procenta (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 6,2 procenta). Čistý zisk za období se meziročně snížil na 73,5 milionu eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 80,2 milionu EUR). Volné cash flow bylo jasně kladné ve výši 104,9 milionu eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo minus 432,6 milionu eur). Klíčovým faktorem byla kromě úrovně provozního zisku téměř nezměněná úroveň pracovního kapitálu ve srovnání s koncem roku 2022.

Tržby skupiny vzrostly o 1,7 procenta na 2,8 miliardy eur (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 2,7 miliardy eur), díky zlepšení podmínek dodavatelského řetězce a dynamickému růstu cen v segmentu ITS, který zvýšil výnosy dříve, než se očekávalo. Obchod se službami vzrostl o 10,5 %, především díky vyšším objemům tržeb v poprodejním a pronájmu.

Výnosy a EBIT v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) byly v souladu s čekáváním skupiny. Na pozadí nižšího objemu objednávek v roce 2022, zejména v oblasti projektového podnikání, tržby segmentu klesly o 23,3 procenta na 783 milionů eur (v 1. čtvrtletí 2022 to byla 1,0 miliarda eur). Objem objednávek se snížil především kvůli odkládání rozhodnutí o kapitálových výdajích na straně zákazníků. Naproti tomu tržby segmentu ze služeb vzrostly o 20,3 %. Podíl služeb je nyní 31,6 % (v předchozím roce to bylo 20,1 %).

Segment SCS se vrátil k ziskovosti po ztrátě v roce 2022 s upraveným EBIT v prvním čtvrtletí roku 2023 ve výši 7,1 milionu EUR (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 74,0 milionu eur) a marží 0,9 % (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 7,3 %). Očekávané slabší výsledky odrážejí realizaci projektů s nízkou marží z předchozích let a také nedostatek nakoupených dílů, který způsobil zpoždění projektů.

Výhled

Skupina KION má za sebou silný start do roku 2023. Obchodní výkonnost segmentu Industrial Trucks & Services byla mnohem lepší, než se očekávalo.

Zlepšující se situace v dodavatelském řetězci znamenala, že výroba a dodávky mohly být zrychleny, což umožnilo rychlejším tempem zpracovat velký objem rozpracovaných zakázek vytvořený v roce 2022. Výsledný efekt příjmu nových zakázek bude mít pravděpodobně i nadále pozitivní dopad na výnosy a upravený EBIT v segmentu Industrial Trucks & Services po zbytek roku.

Očekává se, že segment Supply Chain Solutions zaznamená znatelný nárůst obratu a zlepšení očištěného EBIT, zejména ve druhé polovině roku 2023, díky rostoucímu podílu zákaznických projektů s vyšší marží v rozpracovaných zakázkách.

Dne 19. dubna 2023 výkonná rada KION GROUP AG revidovala cílové hodnoty pro rok 2023, které zveřejnilo ve výhledové části výroční zprávy za rok 2022 pro skupinu a segment Industrial Trucks & Services. Cílové hodnoty pro segment Supply Chain Solutions zůstávají nezměněny.

Zdroj: KION GROUP