Aktuality

Německý průkopník v oblasti intralogistiky, společnost Jungheinrich AG („Jungheinrich”), kupuje skupinu Storage Solutions (Storage Solutions”) se sídlem v Indianě, předního poskytovatele regálových řešení a řešení pro automatizaci skladů v USA, a získává tak lepší přístup na atraktivní americký trh v oblasti skladování a automatizace.

Společnost Jungheinrich podepsala smlouvu o koupi akcií se společnostmi Merit Capital Partners, MFG Partners a vedením společnosti Storage Solutions, na jejímž základě získá 100 % základního kapitálu společnosti Storage Solutions. Celková odměna dohodnutá v rámci smlouvy o koupi akcií se skládá z kupní ceny ve výši přibližně 375 milionů USD (která podléhá obvyklým úpravám při uzavření transakce) a flexibilní (na výkonech založené) složky ve středním až vysokém jednociferném procentuálním rozsahu kupní ceny. Této částky může zachované vedení společnosti Storage Solutions dosáhnout v průběhu tří let po dokončení transakce.

Storage Solutions: zavedená platforma pro regály a automatizaci skladů v USA

Storage Solutions se sídlem ve Westfieldu ve státě Indiana je americká společnost zabývající se návrhem, automatizací a integrací skladů, která má 170 zaměstnanců a 45 let zkušeností s dodáváním nejlepších řešení na klíč. Na základě technologicky nezávislého obchodního modelu dosáhla společnost silné pozice na atraktivním americkém trhu v oblasti skladování, který těží z dlouhodobého růstu. Nabízí jedinečnou síť služeb s vlastními logistickými a instalačními týmy, které zajišťují včasné dokončení projektu a poskytují služby s přidanou hodnotou včetně optimalizace pracovních postupů, projektování a zajištění potřebných povolení.

Storage Solutions je důvěryhodným partnerem velké a rostoucí zákaznické základny se strategickým zaměřením na společnosti, které potřebují podporu a kompetence v oblasti projektování skladů, technického a projektového řízení. Její stálá zákaznická základna zahrnuje širokou škálu předních značek, například v oblasti logistiky třetích stran, e-commerce, maloobchodu, potravinářství a průmyslu. Pro rok 2022 má společnost Storage Solutions vykázat tržby ve výši přibližně 290 milionů USD a EBIT ve výši přibližně 34 milionů USD.

Posilování společnosti Jungheinrich v souladu se strategií 2025+

Pro společnost Jungheinrich je tato akvizice důležitá k dosažení globální působnosti a posílení pozice na trhu. Jedná se o jedinečnou příležitost vstoupit do velkého a rychle rostoucího tržního segmentu se strategickým zázemím v USA. Pokrytí trhu Storage Solutions poskytne společnosti Jungheinrich přístup ke klíčovým logistickým uzlům v USA a možnost podpořit stávající evropskou zákaznickou základnu na tomto trhu. Akvizice růstové platformy v USA rovněž poskytuje další střednědobý potenciál pro vybudování zázemí v přilehlých zemích, jako je Kanada a Mexiko. Akvizice bude probíhat vedle stávajícího partnerství společnosti Jungheinrich se společností Mitsubishi Logisnext Americas (MLA) a nebude mít žádný vliv na jeho fungování, které zůstane jedinou aktivitou společnosti Jungheinrich na severoamerickém trhu s vysokozdvižnými vozíky.

Lars Brzoska

Spojením odborných znalostí a schopností obou partnerů budou společnosti Jungheinrich a Storage Solutions společně řídit další vývoj inovativních automatizačních řešení. Automatizace skladů je pro zákazníky společností Storage Solutions i Jungheinrich prioritou, přičemž v období 2021 až 2025 se očekává celosvětový růst trhu o 10 % (CAGR). Očekává se, že akvizice bude mít od počátku pozitivní vliv na zisk na akcii, volný peněžní tok na akcii a upravenou EBIT marži. Cíl dosáhnout v roce 2025+ 20% podílu na tržbách mimo Evropu, zejména prostřednictvím neorganického růstu, bude podpořen přidáním ročních tržeb ve výši více než 300 milionů USD ze společnosti Storage Solutions. Obchodní model Storage Solutions zaměřený na služby navíc umožňuje přístup založený na nízkém objemu aktiv s omezenými požadavky na kapitálové výdaje, což posiluje tvorbu hotovosti a pevného postavení společnosti Jungheinrich.

Lars Brzoska, generální ředitel společnosti Jungheinrich, řekl: “Akvizice společnosti Storage Solutions je důležitým krokem v realizaci naší strategie 2025+. Je to vynikající příležitost k rozšíření našeho působení v USA a dává nám to silnou strategickou pozici pro růst v oblasti automatizace skladů v celém regionu. Storage Solutions je dobře zavedená a úspěšná firma s atraktivní zákaznickou základnou a vynikajícím manažerským týmem. Ve spojení skladových a automatizačních schopností obou stran vidíme velké příležitosti, z nichž budou těžit zákazníci v USA i naši evropští zákazníci s provozy v Severní Americe.”

Kevin Rowles, výkonný ředitel společnosti Storage Solutions, poznamenal: „Další úroveň růstu v našem odvětví bude poháněna rostoucí potřebou automatizace skladů. Společnost Storage Solutions má vybudované solidní kapacity v oblasti regálů i automatizace a digitalizace, které se snažíme dále rozšiřovat, protože poptávka neustále roste. Se společností Jungheinrich se těšíme, že společně využijeme příležitosti k dalšímu růstu.”

Představenstvo a dozorčí rada společnosti Jungheinrich transakci schválily. Dokončení akvizice, ke které by mělo dojít ve 2. čtvrtletí roku 2023, podléhá obvyklým uzavíracím podmínkám, včetně získání povolení ke kontrole fúze ve Spojených státech.

Na základě výsledků jednání se společností Morgan Stanley & Co. International plc působí jako finanční poradce společnosti Jungheinrich a Freshfields Bruckhaus Deringer jako právní poradce, zatímco společnost Deloitte poskytovala podporu během procesu hloubkové kontroly. Společnost Baird působí jako finanční poradce společnosti Storage Solutions a Goodwin Procter LLP jako její právní poradce.

Zdroj: Jungheinrich AG