Aktuality

Společnost DHL Supply Chain byla ve zprávě Magický kvadrant pro globální nezávislé poskytovatele logistických služeb (3PL), vydané v červnu 2021, označena za lídra. Autorem zprávy je přední výzkumná a poradenská firma Gartner, která každoročně posuzuje globální nezávislé poskytovatele logistických služeb z hlediska ucelenosti jejich vize včetně schopnosti ji uskutečňovat.

DHL Supply Chain employee in warehouse, female

„Naši zákazníci oceňují naši agilitu i schopnost adaptace, tedy vlastnosti, které jsou obzvláště patrné v době koronavirové pandemie. Udržujeme s nimi blízké vztahy a vedeme intenzivní dialog. Proto rozumíme jejich opravdovým potřebám a výzvám a dokážeme pro jejich dodavatelské řetězce nalézat nejlepší řešení. Jsme mimořádně hrdí na to, že jsme dokonce i v průběhu pandemie dokázali rychle reagovat na nově vznikající výzvy a vyvíjet pro naše zákazníky a jejich dodavatelské řetězce nejlepší řešení. Vybudování nových logistických provozů a přepravních řešení, někdy doslova přes noc, bylo možné pouze prostřednictvím naší rozvinuté datové analytiky, skvěle kvalifikovaných týmů a firemní kultury prvotřídního řízení kvality. K našemu úspěchu zde přispěl především náš pokrok v digitalizaci dodavatelských řetězců,“ vysvětlil Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain.

Zdroj: DHL Supply Chain