Aktuality

Společnost FUTTEC, která vyvinula inovativní mikrovlnný systém pro rychlou, neinvazivní a trvanlivou opravu výtluků na asfaltových komunikacích, získala Evropský patent s jednotným účinkem v 17 zemích Evropské unie.

Díky tomu může navázat na své úspěšné působení v České republice, kde již spolupracuje s TSK Praha, ŘSD a řadou krajských SÚS a municipalit, a zahájit expanzi do zahraničí. Jedním z důležitých kroků na této cestě jsou i obchodní mise podporované tuzemskými státními institucemi: ve spolupráci s ekonomickou diplomacií Ministerstva zahraničních věcí České republiky nedávno představila ve Vídni svou unikátní technologii zastupitelům a správcům komunikací hlavního města Rakouska, odborníkům z dodavatelských firem PORR a STRABAG a zástupcům rakouského státního podniku ASFINAG zabývajícího se správou dálnic a silnic první třídy.

Zdroj: FUTTEC