Aktuality

Společnost DKV Mobility zveřejnila svou Zprávu o trvalé udržitelnosti v roce 2023, která informuje o strategii společnosti DKV Mobility v oblasti ESG (ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost a odpovědné řízení a správa podniku) a o jejích závazcích i dosaženém pokroku při realizaci cílů v oblasti ESG.

Společnost DKV Mobility snížila v roce 2023 své emise CO2 o 50,4 procenta v porovnání s výchozím rokem 2019. Úspěšně tak dosáhla prvního cíle svého programu Green Pledge z roku 2021, jímž bylo snížení emisí CO2 z vlastních provozních činností o 50 procent do roku 2023. Tento výsledek dokládá zaměření společnosti DKV Mobility na ekologickou odpovědnost a udržitelný růst. Druhým cílem programu Green Pledge je snížit emise CO2 vozových parků provozovaných zákazníky o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Zdroj: DKV Mobility