Aktuality

Společnost CHEP získala od česko-slovenské iniciativy ECR (Effective Consumer Response) ocenění Lean & Green Award za svůj akční plán pro měření a snižování emisí CO2 a skleníkových plynů o nejméně 20 %.

Dokument, který byl nezávisle auditován experty z Vysoké školy ekonomické v Praze, vypracovala společnost CHEP v rámci účasti v programu Lean & Green.

„Těší mě, že úsilí, které náš lokální tým i kolegové ze Supply Chain týmu vynaložili při vypracování tohoto mimořádně důležitého akčního plánu, bylo oceněno i experty
z takto renomované oborové instituce. Společensky odpovědný přístup a upřímný zájem o stav klimatu definují naše podnikání na globální i lokální úrovni,“ řekl Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP pro Českou republiku.

Zdroj: CHEP