Aktuality

Společnost CHEP, která poskytuje řešení pro dodavatelské řetězce, byla zařazena mezi firmy s nejlepší praxí v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a způsobů řízení (ESG) působící v České republice.

Podle prvního nezávislého tuzemského ESG Ratingu patří mezi top 5 malých a středních podniků působících v této oblasti. ESG Rating sestavila Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) ve spolupráci s odborníky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci programu CEMS (Community of European Management Schools). Celkem 762 společností bylo posuzováno podle rozsahu svých ESG aktivit, s přihlédnutím ke konkrétním projektům a procesům vedoucím k dosažení deklarovaných cílů.

„Toto ocenění, které je zároveň prvním svého druhu v České republice, je pro nás nejen důkazem, že jdeme správným směrem a pomáháme svým podnikáním zlepšovat svět, ale také závazkem v tomto úsilí pokračovat,“ uvedl Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP v České republice.

Zdroj: CHEP