Aktuality

Mezinárodní železniční dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL úspěšně absolvoval přezkoumání a zhodnocení činností v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) dle normy ČSN ISO 26000. Společnosti skupiny věnují společenské odpovědnosti i v rámci CSR projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! dlouhá léta velkou pozornost a považují ji za nedílnou součást podnikání.

PKP CARGO INTERNATIONAL vnímá podnikání nejen jako příležitost, ale rovněž i jako závazek, a proto na společenskou odpovědnost, ekologii, etický přístup k zaměstnancům a obchodním partnerům, bezpečnost práce, vzdělávání nebo dárcovství a sponzoring klade velký důraz v rámci svých činností. Společnosti skupiny vynakládají velké prostředky na to, aby jejich podnikání bylo udržitelné a zodpovědné.

„Společenská odpovědnost firem je téma, o kterém se velmi často hovoří a které se neodmyslitelně promítá i do činností společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Celá skupina má tuto oblast popsanou již několik let formou Kodexu CSR, Etického kodexu, Pravidel chování zaměstnanců, Pravidel jednání s externími subjekty a dalších podobných dokumentů. Protože však naši zákazníci nevyžadují pouze existenci těchto dokumentů, ale chtějí kvalitu společenské odpovědnosti nějakým způsobem i ověřit, byla naše společnost poprvé hodnocena také podle normy ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti. Hodnocení proběhlo online formou dotazníku, kterým se ověřovala míra naplňování požadavků této normy. Hodnocení dopadlo pro naši společnost na výbornou. Získali jsme závěrečné hodnocení 98 %, kterým se jednoznačně potvrdilo, že úroveň společenské odpovědnosti firmy je v PKP CARGO INTERNATIONAL na velmi vysoké úrovni,“ řekl Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

Norma ČSN ISO 26000 (010390) poskytuje “metodické” pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj.

Zdroj: PKP CARGO INTERNATIONAL