Aktuality

Pandemie je na vzestupu do té míry, že ČR opět vstoupila do stavu nouze. Vláda zase po půl roce zavírá školy, bary a restaurace, omezuje možnost pořádat hromadné akce včetně svateb, pohřbů či rodinných oslav.

Lidé a firmy se snaží – podobně jako na jaře – hledat cesty, jak „odstranit skvrnu bez porušení podstaty látky“, tedy jak udržet při životě své podnikání v rámci platných nařízení. Postupně jsme si tak zvykli na virtuální porady, telekonference, webináře na straně jedné a poloprázdné konferenční sály, kina a divadla na straně druhé. Ať si to uvědomujeme nebo ne, kriticky tím trpí sociální rozměr moderní společnosti. Bez osobního kontaktu, možnosti setkávat se nejenže trpí obchod, ale život se stává šedivým, fádním a ztrácí dynamiku.

SpeedCHAIN je již patnáct let synonymem nejen pro výměnu odborných informací, sdílení nejnovějšího know-how a expozicí toho nejzajímavějšího z celého dodavatelského řetězce. SpeedCHAIN je dnes především unikátní komunikační a společenskou platformou pro setkávání nejvýznamnějších osobností české, evropské a globální logistiky. Právě proto jsme ve spolupráci s jednotlivými partnery letošního ročníku rozhodli o změně termínu jejího konání tak, abychom i letos mohli všem účastníkům nabídnout vše, na co jsou na SpeedCHAINu za uplynulých patnáct let zvyklí: Špičkový odborný program, bohatý společenský zážitek i unikátní networkingový rozměr.

Věříme, že celou společnost nebude vrcholící pandemie sužovat do nekonečna, že platná opatření zajistí její brzký útlum na přijatelnou úroveň a že náhradní termín, který jsme pro letošní ročník konference SpeedCHAIN stanovili na 9. prosince, bude termínem konečným. Program, místo konání i vše ostatní zůstává pro nový termín beze změny. Celý tým společnosti Reliant i všichni partneři konference SpeedCHAIN 2020 se velmi těší na osobní setkání s vámi 9. prosince v pražském Břevnovském klášteře!

Zdroj: Reliant