Aktuality

Evropská logistická skupina Raben Group úspěšně uzavřela se skupinou sedmi bank pětiletý inaugurační úvěr spojený s udržitelností (SLL) ve výši 225 milionů EUR. Jedná se zároveň o jednu z prvních transakcí SLL formou klubové dohody v rámci logistického odvětví v Evropě.

Marže na SLL se odvíjí od toho, zda společnost dosáhne komplexního souboru pěti klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pokrývajících environmentální, sociální a korporátní oblasti (ESG) v odvětví silniční dopravy a logistiky. Tyto KPI představují inovativní kombinaci interních KPI a externího hodnocení ESG.

Zdroj: Raben