Aktuality

Skupina Kuehne+Nagel byla výzkumnou a poradenskou společností Gartner oceněna jako vizionářský lídr. V rámci jejího magického kvadrantu (Magic Quadrant for Third Party Logistics Providers) jsou poskytovatelé logistických služeb třetích stran (3PL) hodnoceni na základě dvou kritérií: úplnosti jejich vize a schopnosti přenést tuto vizi do reality.

Letos dosáhla skupina Kuehne+Nagel v obou kritériích lepšího výsledku než v předchozích letech a podle hodnocení vycházejícího z analýzy a rozhovorů se zákazníky je nejvizionářštějším logistickým poskytovatelem. Uznaní společnosti Gartner se jí dostalo za poskytování řešení, která jsou přizpůsobená na míru jednotlivým odvětvím průmyslu.

Zdroj: Kuehne+Nagel