Aktuality

Vzhledem k potřebě rozšiřování skladových kapacit v centrále společnosti SIKO KOUPELNY v jihočeských Čimelicích bylo před dvěma lety rozhodnuto o výstavbě nové skladové haly. Její výstavba začala vloni, od letošního března v ní byly instalovány regály. Má rozlohu zhruba 10 tisíc metrů čtverečních a slouží primárně pro skladování dlažeb, tedy toho nejtěžšího, co firma skladuje.

Vysoké nosnosti musela být přizpůsobena jak stavba, tak instalované klasické paletové regály. Ty dodala společnost STOW ČR. Dodané konvenční paletové regály mají kapacitu přibližně 25 tisíc paletových míst.

Vzhledem k nerovnosti terénu, na kterém se stavba haly budovala, bylo potřeba dosypávat až osmimetrový svah. A právě v tom místě byl požadavek skladovat to nejtěžší, co firma nabízí, tedy dlažby. Detailní propočty proto byly zásadní a musely přijít už při plánování stavby. „V jednom regálovém sloupu je skladováno zboží o hmotnosti kolem 35 tun. Už při projektování jsme tedy spolupracovali se společností STOW ČR, abychom nepostavili sklad a poté nezjistili, že například nosnost jeho podlahy nevyhovuje,“ uvádí Štěpán Benda, procesní specialista společnosti SIKO KOUPELNY.

Konvenční regály pro ukládání palet o různých výškách

Nová hala centrálního skladu v Čimelicích je vysoká přes 13 metrů, od čehož se odvíjel návrh regálů a regálových pozic. „Dlažby jsou specifické nejen tím, že jsou těžké, ale také tím, že mnoho druhů dlažeb je dodáváno na paletách, které mají s dlažbami menší výšku, než je obvyklá výška pro zaskladnění. Chtěli jsme dosáhnout maximální efektivity nového skladového prostoru, proto mají regály až 11 pater, slouží pro ukládání palet o různých výškách tak, aby nad skladovanými paletami nebyla zbytečná volná plocha,“ popisuje Pavel Hampejs, supply chain ředitel společnosti SIKO KOUPELNY.

Byla nejprve zpracována přesná analýza, která specifikovala, kolik a jakých palet o daných výškách bude potřeba v nové hale skladovat. Dodané regály mají dvě různé výškové úrovně, tedy pro nižší i klasické palety, prostor skladu je tak využit maximálně efektivně.

„Společnost STOW ČR nám v tomto směru hodně pomohla. Kalkulace této firmy a různé propočty nám pomohly v tom, abychom měli sklad, který plně vyhovuje našim potřebám. Specifikace zahrnovaly například to, jaké musí být ve skladu stojiny, jaké nosníky, kde má být jaká výška pater, to vše byly věci, které jsme museli společně řešit. Některým z nich, například požadavkům na nosnost podlahy, jsme se museli věnovat už při přípravě stavby skladu,“ říká Pavel Hampejs.

Cena regálů od STOW ČR byla vždy konkurenceschopná

Společnost SIKO KOUPELNY s firmou STOW ČR spolupracuje dlouhodobě. „STOW ČR dokonale zná potřeby a specifika naší firmy. Máme skvěle navázané kontakty na odborné úrovni, průběžně různé záležitosti konzultujeme. Roli hraje také cena regálů, která je pro nás při výběru dodavatele také klíčová. Podstatná je i kompatibilita, je zkrátka výhodné mít ve skladech regály od jedné společnosti,“ konstatuje Štěpán Benda.

Zleva: Štěpán Benda a Pavel Hampejs

Právě zmíněná dlouhodobá spolupráce byla pro tento projekt klíčová. „Díky naší spolupráci jsme mohli celý koncept navrhnout. Byla zpracována logistická studie, která reflektovala veškerá specifika. Jednalo se o velký projekt, ale i přes jeho velikost jsme neměli problém se sebemenšími technickými detaily ani se stavbou,“ uvádí Jiří Bařina, Logistic solutions and automation specialist společnosti STOW ČR. Tomáš Horák, obchodní ředitel společnosti STOW ČR, doplňuje, že za úspěchem realizace stála rozsáhlá příprava projektu ze strany objednavatele i STOW ČR.

Alternativou byl automatický paletový sklad

V roce 2021 byly realizovány různé studie, zvažovány v rámci nich byly i možnosti výškového automatického paletového skladu (místo skladu s konvenčními regály), nicméně studie ukázaly, že sortiment na to, narozdíl například o nápojářů, není vhodný.

Proti výstavbě automatického skladu stála i kvalita palet. Společnost SIKO KOUPELNY má stovky dodavatelů, kteří dodávají zboží na různých rozměrech palet a kvalita palet je ne vždy dobrá. Navíc by se jednalo o obrovskou investici. To vše tedy rozhodlo o tom, že bude postaven sklad s konvenčními regály, které samozřejmě mají menší kapacitu než klasický automatický výškový sklad.

SIKO KOUPELNY plánují výstavbu nových skladů

Už teď je jasné, že firma SIKO KOUPELNY bude muset do budoucna své skladové kapacity dále rozšířit. „V naší strategii máme expanzi na zahraničních trzích, potřeba skladových prostor bude tedy narůstat. Otázkou je, zda budeme pokračovat ve výstavbě opět v Čimelicích, nebo jestli zvolíme cestu výstavby skladu někde v Evropě. Rozhodnutí zatím nepadlo,“ prozrazuje Pavel Hampejs a dodává, že aktuálně však už teď firma řeší projekt nového skladu ve Francii, kde má společnost SIKO KOUPELNY úspěšnou dceřinou firmu, přičemž i v tomto případě se už na návrhu optimálního řešení spolupracuje se společností STOW.

Zdroj: STOW