Aktuality

Novo Nordisk spolupracuje se skupinou Kuehne+Nagel na rozvoji programu využívání udržitelného leteckého paliva (SAF). Pro Novo Nordisk se jedná o další krok ke splnění ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2030 nulových emisí CO2 z provozu a přepravy. Díky 12 milionům litrů SAF v roce 2022 Novo Nordisk nahradí fosilní palivo u všech leteckých přeprav od Kuehne+Nagel.

Firma Kuehne+Nagel si stanovila ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí uhlíku a aktivně podporuje své zákazníky při přechodu na nízkouhlíkový obchodní model – poskytuje jim různá řešení pro snižování emisí uhlíku nebo jejich kompletní eliminaci. Investice do zavádění a rozšiřování nabídky udržitelných paliv jsou pro Kuehne+Nagel klíčovými aktivitami. Novo Nordisk si letos udržitelné přepravní řešení od Kuehne+Nagel vybrala, aby snížila ekologickou stopu svých leteckých přeprav – použití 12 milionů litrů SAF pro veškerou leteckou nákladní přepravu společnosti zabrání vzniku přímých emisí v objemu přibližně 30 000 tun CO2.

Zdroj: Kuehne+Nagel