Aktuality

PST CLC připravuje pro společnost Philip Morris ČR projekt monitoringu procesů a efektivního využití manipulační techniky a personálu. K tomu bude na vybraných pracovištích využit produkt digitálního dvojčete od externího partnera. Konkrétně bude v Kutné Hoře, kde PST CLC pro Philip Morris ČR zajišťuje služby interní logistiky, digitální dvojče aplikováno na sklad hotové výroby a na sklad přímého materiálu. Projekt bude zahájen v průběhu léta. Cílem projektu je zjistit, zda jsou v rámci intralogistiky optimálně využívány zdroje a současně najít možnosti úspor.

Ve skladech bude využit osvědčený produkt digitálního dvojčete od externího partnera. Aktuálně se řeší nastavení jednotlivých procesů v rámci implementace. „Digitální dvojče bude simulovat fyzický provoz ve skladech. Prakticky je vše řešeno systémem takzvaných přístupových bodů rozmístěny po skladech a dalších komunikačních prvků, které budou umístěny na manipulační technice. Veškeré pohyby ve skladu budou on-line monitorovány, systém bude vše vyhodnocovat pomocí různých reportingových nástrojů, což je podklad pro další analýzy a možnosti zefektivnění práce,“ uvedl Jiří Bradna, ředitel kontraktní logistiky PST CLC.

Prostředí skladů je poměrně členité, získávat informace o využití techniky a personálu je tedy náročné a hlavně: přehled teď není on-line. „Cílem je ušetřit. Je s tím samozřejmě spojena počáteční investice a poté každoroční provozní náklady za digitální dvojče. Od projektu máme vysoká očekávání. Jestliže se nám v tomto pilotním provozu ukáže digitální dvojče jako přínosné, budeme přemýšlet o dalších implementacích,“ poznamenal Jiří Bradna.

Doplnil, že v oblasti identifikace příležitostí digitalizace v logistických procesech (s cílem jejich následné optimalizace) PST CLC spolupracuje se svým bývalým kolegou Rudolfem Malým, který dnes pod značkou Futurelogistics působí jako nezávislý logistický poradce a auditor.

Zdroj: PST CLC