Aktuality

PST CLC Mitsui-Soko, přední poskytovatel celních a logistických řešení, a ANSEK clo, poskytovatel celních služeb v EU, oznamují vytvoření strategické partnerské sítě, která přinese výhody pro zákazníky a rozšíří dosah obou společností na českém trhu a na celém trhu Evropské unie.

Propracovaná infrastruktura a rozšířené kapacity společnosti PST CLC Mitsui-Soko umožní zpracovávat větší objemy zásilek a nabízet ještě konkurenceschopnější služby. Zákazníci budou mít přístup k nejmodernějším a nejefektivnějším řešením na trhu.

Petr Böhm

Toto nové partnerství představuje důležitý krok vpřed v rozvoji celních a logistických služeb a zároveň zefektivní spolupráci mezi ANSEK clo a PST CLC Mitsui-Soko. Partnerství zvýší rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, což přinese zákazníkům mnoho výhod. „Díky této partnerské síti bude společnost ANSEK clo schopna poskytovat komplexní celní řešení na vyšší úrovni po celé republice. Kombinací odborných znalostí a zkušeností obou společností budou zákazníci mít přístup k širokému spektru celních služeb, které budou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám,“ konstatuje Petr Böhm, ředitel celní divize společnosti PST CLC Mitsui-Soko. PST CLC Mitsui-Soko získá prostřednictvím této partnerské sítě větší působnost na českém trhu. Společnost bude moci efektivněji reagovat na potřeby zákazníků a nabídnout širší škálu logistických a celních služeb. Partnerství umožní PST CLC Mitsui-Soko posílit svou přítomnost na trhu a vytvořit pevné základy pro další růst. „Věříme, že tato spolupráce bude mít pozitivní přínos pro naše zákazníky, kteří se mohou těšit na propracovanější logistické a celní služby s výrazným důrazem na efektivitu, která je zákazníky vyžadována ve stále častější míře,“ doplňuje Petr Böhm.

Partnerská síť mezi ANSEK clo a PST CLC Mitsui-Soko představuje důležitý krok směrem k posílení celních služeb v České republice. Obě společnosti jsou odhodlány poskytovat kvalitní a inovativní řešení, která budou zákazníkům přinášet maximální spokojenost.

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko