Aktuality

Prologis Research, výzkumné oddělení společnosti Prologis, očekává, že současné narušení trhu bude vyžadovat změnu způsobu skladování zásob. Až do pandemie se globální dodavatelské řetězce spoléhaly na model „just-in-time“, pro jehož funkčnost je klíčový plynulý tok zboží. Právě pandemie a další faktory (např. změna klimatu, geopolitika či napjatá situace na trhu práce) však tento plynulý tok narušily a zapříčinily nedostatek zboží, nestabilitu i vyšší náklady.

Zjištění Prologis Research naznačují, že dodavatelské řetězce procházejí trvalou proměnou směrem k větší odolnosti. Tento posun přirozeně vyžaduje držení větších skladových zásob – konkrétně by se zásoby maloobchodníků musely zvýšit o 13 %, aby pokryly poptávku v roce 2021. V předpandemickém roce 2019 přitom zásoby zaostávaly za poptávkou pouze o 1,5 %. Jen na americkém trhu pak může současný nedostatek kapacit vyvolat v krátkodobém horizontu poptávku po dalších 600 milionech čtverečních stop (v přepočtu po 55,7 milionu metrech čtverečních) logistických prostor.

Z tržního vývoje je již nyní patrné, že společnosti se snaží na tuto situaci reagovat poptávkou po skladových prostorách na tzv. „vstupních trzích“, tedy v lokalitách, odkud lze zboží distribuovat ideálně do celého světa. Patří mezi ně například přístavní města a jejich okolí. Na evropském kontinentu se jedná především o Rotterdam a Hamburk. Společnosti chtějí rychle získat kontrolu nad svými zásobami, proto průměrná míra neobsazenosti na nejdůležitějších námořních trzích světa nyní klesla pod 2 %. To je o polovinu méně než na ostatních trzích a dokonce méně než historický průměr 4,7 %.

Odborníci Prologis Research zmiňují i hypotetická vyústění situace: „Velké a stále rostoucí překážky pro novou logistickou výstavbu ve vstupních lokalitách by mohly vést k výstavbě na sousedních trzích nebo zvýšit poptávku po možnostech přestavby či přemísťování.“

Zdroj: Prologis