Aktuality

V pátek 9. října 2020 v ranních hodinách vyjel ze stanice Světec vlak sestavený z 28 výsypných vozů, v jehož čele stanula lokomotiva TRAXX 388.001. Tento nejmodernější stroj z flotily ČD Cargo byl na vlak nasazen proto, aby upozorňoval na podpis dohody mezi ČD Cargo a MPO o zvyšování energetické účinnosti.

Tabule na bocích lokomotivy informovaly o skutečnosti, že pro dopravu nejen tohoto vlaku zajistilo ČD Cargo elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Jednateli společnosti ŠKO-ENERGO, Jaromírovi Vorlovi, to předáním certifikátu po příjezdu vlaku do železniční stanice Všetaty potvrdil předseda představenstva ČD Cargo, Ivan Bednárik, který zdůraznil, že ČD Cargo nabídlo tuto možnost jako první železniční nákladní dopravce v České republice.

 „V rámci své strategie má ŠKO-ENERGO za cíl vyrábět teplo a elektřinu, která bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální,“ potvrdil při předávání certifikátu jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Jaromír Vorel. „Postupně se navyšuje podíl spalované biomasy. Dnes je tento podíl cca 70 % uhlí vs. 30 % biomasy. Zahájení realizace železničních přeprav na zelenou energii považuji za jeden z kroků k postupné dekarbonizaci naší činnosti.“

„Takzvaný Green deal vnímám z pozice dopravce trochu rozporuplně, neboť v jeho důsledku postupně přijdeme o objemy uhlí,“ poznamenal Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo. „Ale zároveň je to pro nás velká výzva. Energie bude stále potřeba a my samozřejmě připravujeme řadu projektů týkajících se nových paliv – dřevní štěpky, odpadů apod. Dřevní štěpku již řadu let vozíme do teplárny v Plzni atd. Projekt zelené energie pro ŠKO-ENERGO bude pokračovat i v příštím roce a nabídneme jej samozřejmě i dalším zákazníkům.“

V současné době je vlaky ČD Cargo pro ŠKO-ENERGO přepravováno cca 180 – 200 tisíc tun hnědého uhlí ze severních Čech. Přeprava je uskutečňována ze 74 % po elektrifikované trati Světec – Ústí nad Labem – Všetaty a z 26 % po neelektrifikované trati Všetaty – Mladá Boleslav město. ČD Cargo vědomo si své společenské odpovědnosti zajistilo pro čtvrtý kvartál roku 2020 nákup 160 MWh elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tato elektřina bude v rámci pilotního projektu použita pro dopravu vlaků s hnědým uhlím právě pro příjemce ŠKO-ENERGO. Jedná se o cca 35 vlaků v období říjen – prosinec 2020. Nákupem 160 MWh zelené energie bylo eliminováno více než 36 tun emisí CO2.

Zdroj: ČD Cargo