Aktuality

V září 2021 zahájila Česká republika notifikační proces s Evropskou komisí k prodloužení veřejné podpory pro výstavbu a modernizaci překladišť kombinované dopravy v ČR. Dne 3. března 2022 schválila Evropská komise rozhodnutí „Státní podpora SA.100031 (2021/N) – Česká republika – „Znovuzavedení režimu podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“. Komise shledala, že tato veřejná podpora je slučitelná s vnitřním trhem podle článku 93 Smlouvy o fungování Evropské unie.

V závislosti na stavu projednání Operačního programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3) s Evropskou komisí předpokládá Ministerstvo dopravy vypsat první výzvu v OPD3 ve druhé polovině letošního roku. Podmínky plánovaných výzev v OPD3 budou obdobné jako podmínky u výzev realizovaných v Operačním programu Doprava 2014-2020. Aktuálně se v rámci OPD3 pro oblast podpory multimodální dopravy předpokládá alokace ve výši zhruba 23 mil. EUR (cca 570 mil. Kč).

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR