Aktuality

9. září 2021 se slovinská společnost Primol-Rail d.o.o. přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL SI d.o.o. Rebranding společnosti, jehož podstatu tvoří nový název, logo a korporátní barvy mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., mají silněji vyjadřovat vazbu na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích.

„Změna názvu a rebranding společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL SI je dalším krokem v naplňování strategie a integrace našich dceřiných společností v rámci celé skupiny PKP CARGO. Společný název společností skupiny – PKP CARGO INTERNATIONAL – má lépe odrážet působení těchto firem na mezinárodním trhu a těsné sepjetí s mateřskou společností PKP CARGO. Věřím, že tato změna bude mít pozitivní vliv na rozvoj našich obchodních aktivit, nejen na území Slovinska, ale celé Evropy,“ řekl Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Zdroj: PKP CARGO