Aktuality

Bez přepravních systémů bez řidiče (FTS) si již moderní logistiku nelze představit. „Automatizace se stále více dostává do našich skladových a výrobních hal – ve všech odvětvích a všech procesech,“ uvědomuje si Florian Kratzer, International Key Account Manager Automated Solutions. Manipulační vozíky bez řidiče (FTF) a autonomní mobilní roboti (AMR) bodují především svou individuálností a rychlostí, jakou materiál automatizovaně přepravují. Aby byly ovšem vhodné pro masový trh, je potřeba jednotné rozhraní – jako je VDA 5050.

Pouze prostřednictvím jednotného rozhraní je možné řídit a koordinovat vozíky nezávisle na jejich výrobci. „Ve společnosti STILL si myslíme, že abychom mohli nadále plnit požadavky našich zákazníků, bude jednotné rozhraní v budoucnu nevyhnutelné,“ doplňuje Florian Kratzer.

Řešení přináší standardizované komunikační rozhraní VDA 5050. S jeho podporou je například možné sjednotit řízení zakázek nebo řízení přepravy heterogenních flotil pod jedno uživatelské rozhraní. Svou výkonnost rozhraní prokázalo mimo jiné během akcí AGV Mesh-Up pod záštitou Oborového svazu manipulační techniky a intralogistiky. Společnost STILL se na této akci, která se konala v rámci akce IFOY Test Camp, spolupodílela již minulý rok. Společně s různými výrobci zde společnost STILL ukázala, jak spolu nejrůznější přepravní vozíky bez řidiče přes rozhraní VDA-5050 vzájemně komunikují, jsou na společné ploše bezpečně a efektivně naváděny a dokáží spolu provádět úkoly přepravy. „Minulý rok jsme v rámci tohoto testování pod řídicí systém skupiny KION, do které patří i STILL, do homogenní jednotky velmi úspěšně sloučili vozíky různých výrobců s velmi rozdílnými navigačními technikami a přepravními schopnostmi,“ říká expert společnosti STILL.

Úspěchy takovýchto předváděcích akcí ukazují, že přepravní systémy bez řidiče nebudou v budoucnu okrajovým řešením, ale budou připraveny pro masový trh. Florian Kratzer podotýká: „Vizí společnosti STILL je poskytovat automatizovaná řešení široké veřejnosti. Budeme tak moci vyhovět i dlouhodobým poptávkám zákazníků s velkým objemem, které vyžadují velké, automatizované flotily.“

Zdroj: STILL