Aktuality

Ve středu 18. listopadu 2020 byl zahájen pravidelný provoz městského cyklo-depa pro rozvoz zásilek prostřednictvím nákladních elektrokol: Depot.Bike

Idea městského cyklo-depa vychází z potřeby doručování rapidně narůstajícího objemu zásilek a snahy správy města ulevit veřejnému prostoru především v centru od negativ z toho vyplývajících, především pak od vysoké dopravní zátěže. Na základě Dopravní studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy bylo Radou hlavního města rozhodnuto o realizaci projektu v červnu letošního roku a díky dobré kooperaci mezi městskými a logistickými společnostmi se povedlo zadání realizovat během tří měsíců.
Pro umístění logistického cyklo-depa byl zvolen ideální venkovní prostor na Těšnově u stanice metra Florenc, na rozhraní katastrů Prahy 8 a Prahy 1. Ten nabízí umístění v samém centru města a je chráněn mostním tělesem magistrály proti přímým povětrnostním vlivům. Do září bylo na tomto místě soukromé parkoviště pro cca 40 vozů. Pilotní provoz je plánován na 6-8 měsíců a bude pravidelně vyhodnocován. Zúčastní se jej logistické a doručovací společnosti: Dachser, DHL Express, DPD, GLS, Messenger, PPL a Rohlík.cz, které budou společně operovat flotilu více než 30 nákladních elektrokol různých typů a technologií.
Cyklo-depo funguje jako překladiště zásilek z dodávek, které je dopraví ze sortovacího centra na okraji města do skladového kontejneru logistické společnosti, odkud jsou kurýrem umístěny do úložného prostoru na nákladní elektrokola, a rychle a čistě dopraveny k příjemcům v centru. Za jeden den dokáže cargo e-bike doručit a vyzvednout až 80 zásilek, s minimálními nároky na venkovní prostor.
Prostor depa bude sloužit i jako živá ukázka nových technologií v lehké elektromobilitě a na jaře se plánuje rozšíření o Logistický Hub, kde bude možné zásilku dopravní společnosti též osobně předat, nebo si ji zde vyzvednout. Organizaci a pilotní provoz zajišťuje český specialista na elektrokola – ekolo.cz, ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy.
Pokud bude provoz vyhodnocen logistickými firmami i Magistrátem pozitivně, vedení města zváží zavést regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy.

Zdroj: DHL