Aktuality

Rok 2023 byl z hlediska přeprav pro společnost PST CLC Mitsui-Soko velkou výzvou. V oblasti námořních přeprav byl totiž zaznamenán výrazný pokles sazeb za námořní přepravy, hlavně na trase mezi Asií a Evropou. Ruku v ruce s tím šel bohužel i pokles objemů přepravovaného zboží. Z hlediska objemů podobná situace panovala ve všech typech přeprav. I přesto společnost PST CLC Mitsui-Soko na týdenní bázi letos udržela v rámci sběrné linky přepravy kontejnerů z Číny.

Přepravci museli na tento vývoj reagovat. „Zaznamenali jsme, že někteří realizovali přepravy dokonce pod hranicí nákladovosti, jen proto, aby měli co vozit. Pro společnost PST CLC Mitsui-Soko bylo velkou výzvou udržet si pravidelnost vypravování našich sběrných kontejnerů z Číny. V tom jsme byli úspěšní. Sběrnou linku z Číny s pravidelnými týdenními odjezdy jsme letos i přes pokles objemů udrželi jak po železnici, tak po moři,“ uvádí Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Dodává, že pro tyto sběrné linky se podařilo získat i nové klienty.

Rok 2024 a přepravy? Vyhlídky nejsou pozitivní

Jan Bláha

Jaký bude z hlediska přeprav rok 2024? „Vyhlídky nejsou pozitivní. V lepším případě půjde o stabilní vývoj, tedy o přepravy zhruba stejných objemů jako letos. Postupně jednáme se zákazníky a podle zpráv od nich lze očekávat další pokles objemů přeprav. Uvidíme, jakým směrem se bude situace nakonec vyvíjet. Uvidíme také, co se stane v námořní dopravě. Zaznamenáváme snahy rejdařů o zvyšování cen, což by pro nás znamenalo nutnost promítnout zdražení do našich cen,“ konstatuje Jan Bláha. „Aktuálně je velká nabídka lodního prostoru. V tomto roce byl dán do provozu velký počet obrovských lodí s kapacitou kolem 25 tisíc kontejnerů. Nové lodě by měly být spuštěny na moře i v roce 2024, i když rejdaři se to snaží oddalovat. Mluví se dokonce o tom, že nové lodě budou někde zakotveny a nezapojí se do pravidelného servisu, ale to jsou jen domněnky. Zboží není tolik. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci řešit, je zpomalování lodí, což sníží náklady na plavby. Může ale nastat také vynechávání lodí, tedy blank sailing, to znamená, že loď odplouvá v delších intervalech,“ říká Jan Bláha. To však může znamenat narušení dodavatelských řetězců. Jan Bláha doplňuje, že pokles objemů je zaznamenán i u leteckých přeprav: „Je vidět, že zákazníci v rámci dopravy šetří a místo leteckých přeprav často volí přepravy železniční, které jsou samozřejmě mnohem levnější. Z hlediska objemů přeprav neregistrujeme žádný předvánoční boom.“

Rozšíření flotily vlastních vozů společnosti PST CLC Mitsui-Soko

Společnost PST CLC Mitsui-Soko provozuje flotilu jedenácti vlastních vozidel, kterou ještě letos doplní dvě vozidla. Část z nich je dedikována pro klienta firmy v Kutné Hoře, kde zajišťují převozy v rámci areálu. Ostatní vozy jsou využívány v rámci distribučního systému společnosti. Jezdí například mezi skladem PST CLC Mitsui-Soko a výrobním provozem zákazníků.

„Vlastní flotila pro nás znamená zvýšení flexibility a snížení závislosti na externích dodavatelích. Čelíme tlaku dopravců na zvyšování cen. Náklady se dopravcům skutečně zvyšují. Flotilou vlastních vozů zvyšujeme naši konkurenceschopnost,“ popisuje Jan Bláha.

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko