Aktuality

Společnost SAP představila na virtuální konferenci SAP Customer Experience LIVE řešení SAP Customer Data Platform. Jedná se o novou generaci platformy pro řízení zákaznických dat. Řešení umožňuje podnikům definovat zákaznickou zkušenost napříč všemi odděleními, ať už jde o prodej, marketing nebo služby.

Řešení SAP Customer Data Platform umožní firmám využít data o zákaznících v širším kontextu, včetně zapojení oddělení prodeje a zákaznických služeb. SAP CDP podporuje personalizaci a umožňuje rozpoznat konkrétního zákazníka při každé interakci bez ohledu na právě použitý komunikační kanál. Efektivní řízení kontaktu se zákazníky zvyšuje jejich loajalitu ke značce a přináší firmám konkurenční výhodu, díky níž se odliší od jiných dodavatelů.

Mezi hlavní přínosy SAP Customer Data Platform patří:

  • Propojení všech datových zdrojů podniku. Ukládání a uchovávání informací o zákaznících na několika místech současně může vést k fragmentaci dat a vzniku informačních sil. SAP Customer Data Platform sjednocuje veškerá zákaznická data bez ohledu na to, zda pocházejí ze systému CRM, od třetích stran, z online nebo offline zdrojů. Data včetně potřebného kontextu jsou k dispozici v reálném čase.
  • Holistická strategie pro ochranu osobních údajů. Podniky mohou získávat data o zákaznících pouze určitým způsobem a za určitým účelem, mnohdy je vyžadován jejich souhlas. Tato data lze pak dále využívat pouze v konkrétních situacích. Řešení SAP Customer Data Platform podporuje ochranu soukromí, ošetřuje například otázky slučování zákaznických dat a zajišťuje, aby určité operace probíhaly pouze se souhlasem zákazníků a byly přitom splněny legislativní i další regulační požadavky. Díky tomu je zaručena transparentnost a zákazníci mohou důvěřovat tomu, že jejich osobní údaje jsou dostatečně chráněny.
  • Získání užitečných informací z velkých objemů dat. Platforma SAP Customer Data Platform nabízí efektivní segmentaci dat a poskytuje výkonné nástroje, které umožňují i z velkých objemů dat získat v reálném čase užitečné informace o chování a preferencích zákazníků. Výsledkem je vylepšená personalizace i vyšší zapojení zákazníků. Centralizace správy dat přináší jednotnou zákaznickou zkušenost napříč různými komunikačními kanály a bez ohledu na to, s jakým oddělením zákazník vstupuje do kontaktu.
  • Maximální personalizace založená na komplexní znalosti zákazníka. SAP Customer Data Platform podporuje sjednocení dat bez ohledu na to, zda jsou jejich zdrojem systémy back-office nebo front-office. Data o zákaznících získaná v reálném čase umožňují jejich oslovení ve správný čas, prostřednictvím preferovaného komunikačního kanálu a způsobem, který daného zákazníka opravdu osloví.

Platforma SAP Customer Data Platform je založena na řešení SAP Customer Data Cloud a technologii Gigya. Do platformy jsou zahrnuta řešení SAP Customer Identity and Access Management a SAP Enterprise Consent and Preference Management, která zajišťují zabezpečení digitálních profilů zákazníků a jejich soulad s regulačními předpisy.

SAP Customer Data Platform otevírá zcela nové příležitosti pro využívání a sjednocování zákaznických dat. Je to pokročilé podnikové řešení, které umožňuje poskytovat skutečně personalizovanou zákaznickou zkušenost. Z anonymních uživatelů se tak stávají známí zákazníci, s jejichž informacemi je zacházeno v souladu s regulačními požadavky, a jejichž loajalita vůči značce roste,“ uvádí Bob Stutz, prezident SAP Customer Experience.

Zdroj: SAP