Aktuality

Mezinárodní dopravní společnost PKP CARGO INTERNATIONAL úspěšně zakončila se vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi, což vedlo k podepsání nové Kolektivní smlouvy na roky 2022 – 2025. Společnost a odborové organizace se mimo jiné shodly, že tarifní mzdy se v roce 2022 zvýší o 5 % oproti jejich výši v tomto roce a v dalších letech platnosti Kolektivní smlouvy minimálně o 2 %.

Sjednání Kolektivní smlouvy na období čtyř let zcela zřetelně vypovídá o zájmu smluvních stran na dlouhodobém zajištění přijatelných pracovních, sociálních a především mzdových podmínek zaměstnanců společnosti. V rámci podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2022 – 2025 se obě strany mimo jiné dohodly, že hodinové a měsíční mzdové tarify pro zaměstnance společnosti se v roce 2022 zvyšují o 5 % oproti jejich výši v roce 2021. Nová Kolektivní smlouva garantuje navýšení tarifních mezd i v dalším období platnosti Kolektivní smlouvy, a to každoročně nejméně o 2 %.

Zdroj: PKP CARGO