Aktuality

Společnost Kärcher provedla v německé nezávislé laboratoři testování účinnosti parního čištění v boji proti virům a bakteriím.

Laboratorní testy potvrdily, že při správném používání parními čisticími přístroji odstraní pára účinně z tvrdých povrchů obalené viry, jako je koronavirus nebo chřipka, stejně tak běžné domácí bakterie vyskytující se na tvrdých podlahách, test proběhl na PVC podlahách.

Parní čištění odstraní viry.

Německá společnost Kärcher, která je globálním dodavatelem a specialistou na čisticí stroje a technologie, nechala laboratorním testováním zjistit, zda je možné pomocí parního čištění eliminovat viry. Záměrem bylo především zjištění, zda je možné tímto způsobem neutralizovat koronavirus. Firma tak reagovala na současný stav spojený s pandemií a onemocněním COVID-19, který zvyšuje nároky na hygienu, dezinfekci prostor a profesionální čištění. V laboratoři byl na tvrdý povrch distribuován certifikovaný testovací virus Modified-Vaccinia-Ankara-Virus, který je reprezentativní pro obalené viry, jako je koronavirus SARS-CoV-2. Tato oblast byla poté vyčištěna ruční tryskou parního čističe Kärcher a příslušným potahem z mikrovlákna. Následně bylo v testu prokázáno, že při maximálním tlaku páry v přímém kontaktu s čištěným povrchem a s dobou čištění 30 sekund na jedné ploše, bylo dosaženo téměř stoprocentní eliminace obalených virů. Viry tedy jsou při vysokých teplotách neutralizovány. Protože se nejedná o bakterie ani živé organismy, odborníci hovoří také o tzv. inaktivaci virů.
„Parní čištění je založeno na principu velice rychlé přeměny studené vody na horkou páru, která je vytlačována přes trysku ven z parního čističe. V případě parních čističů se jedná o takzvanou suchou páru, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě suchá pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zahubí bakterie, odstraní biologické i průmyslové nečistoty a vysterilizuje prostředí v domácnostech, kancelářích, nemocnicích, hotelích či výrobních prostorech,“ poznamenal Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. „Je obecně prokázáno, že koronaviry mohou být neutralizovány při vysokých teplotách, profesionální parní čističe dosahují na podlahové nebo ruční hubici teploty páry 100 °C.“

Dalšími funkčními prostředky jsou také vysokotlaké čističe. Výhodou páry jako čisticího prostředku je to, že pronikne i na místa, kam se běžným čištěním nelze dostat. Parní čističe tak mohou účinně pomoci přispět k obecné hygieně – jak v domácnostech, tak v komerčním a průmyslovém použití.

Nespornou výhodou parních čističů je, že k uvedení do provozu a samotnému čistění je potřeba pouze přístup k elektřině a voda. Odpadá tak použití chemických čisticích prostředků, které jsou při tomto způsobu čistění naopak nežádoucí. Přínosem parních čističů je tedy nejen vysoká účinnost a úspora za pořizování čisticích prostředků, ale především ochrana lidského zdraví, které je při úklidu za pomocí chemických přípravků vystaveno negativním vlivům. Jedná se hlavně o ochranu dýchacích cest a možného poškození kůže. Parní čistění je vhodné také pro osoby trpící alergiemi, protože pára váže prach a snižuje tak rozptyl alergenů.

I když záměrem těchto testů bylo zejména zkoumání eliminace obalených virů, laboratoř otestovala také účinnost parního čištění na ničení bakterií. Testováním bylo prokázáno, že k odstranění běžně se vyskytujících bakterií z tvrdých povrchů dochází při rychlosti čištění maximálně 30 cm/s, při použití maximálního výkonu páry a přímého kontaktu s čištěným povrchem. V tomto případě byla testovacím vzorkem bakterie Enterococcus hirae ATCC 10541 a použity profesionální parní čističe Kärcher.

Zdroj: Kärcher