Aktuality

Překlad zámořského zboží v přístavu Hamburk se ve 4. čtvrtletí vyvíjel pozitivněji, než se očekávalo. Tento vzestupný trend byl patrný již od třetího čtvrtletí.

Celkový překlad zboží ve 4. čtvrtletí tak dosáhl o 3 % lepšího výsledku než ve srovnatelném období předešlého roku. Překlad kontejnerů byl o 1,2% nižší ve srovnání se 4. čtvrtletím předešlého roku. Celkově bylo v roce 2020 přeloženo 126,3 mil. tun zboží, což představuje pokles -7,6 % oproti dobrým výsledkům (136,6 mil. tun) předešlého roku.

Následky celosvětové pandemie korony dopadly na hamburský přístav především v první polovině roku 2020. Prvních šest měsíců ovlivnilo odstavení mnoha sektorů ekonomiky, pokles spotřeby a snížení plánovaných liniových odjezdů. V Hamburku to vedlo ke dvoucifernému snížení objemu přepravy.

„Potěšilo nás, že ve druhé polovině roku 2020 došlo k obratu v dopravě zboží, a celkový výsledek roku 2020 ukazuje pouze jednociferný pokles,“ poznamenal Axel Mattern, člena představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V. (HHM).

Pro Ingo Egloffa, druhého člena představenstva HHM, znamenal rok 2020 především výzvu. „Společnými silami se nám podařilo po celou dobu udržet přístav, s jeho teminály, logistickou, servisní podporou a dopravním napojením na vnitrozemí, v chodu. Moje poděkování patří všem lidem, kteří v dopravě pracují s obrovským nasazením i ve ztížených podmínkách, a to nejen v Hamburku, ale i ve světě. To vše přispívá k hospodářské stabilitě,“ zdůraznil Ingo Egloff.

Překlad zámořského zboží v přístavu Hamburk v roce 2020

Celkově bylo na terminálech přístavu Hamburk v roce 2020 přeloženo 126,3 mil. tun zboží. To představuje pokles o -7,6 procenta ve srovnání s dobrými výsledky předešlého roku. Taktéž překlad kusového zboží (87,8 mil. tun) zaznamenal pokles -7,9 %, jakož i překlad hromadného zboží (38,5 mil. tun) -6,7 %. V segmentu kontejnerů bylo v roce 2020 celkem zmanipulováno 8,5 mil. TEU. V meziročním srovnání to představuje pokles -7,9 %.

„Je zajímavé, že se téměř totožně vyvíjel jak import s 4,4 mil. TEU (-7,8 %), tak i export s 4,2 mil. TEU (-8,2 %). V prvním pololetí se silně propadly především importy z Asie. Zajímavá je také skutečnost, že se celkem stabilně vyvíjely přepravy do vnitrozemí a jejich objem se propadl pouze o -5,8 %. U „transshipment“ překladu kontejnerů byl pokles 11,6 %,“ řekl Axel Mattern.

V segmentu hromadného zboží se pozitivně vyvíjel překlad obilí v exportním směru.  Přeložené 2,2 mil. tun znamenají meziroční nárůst (+198,6 %) překladu v segmentu „agribulk“. Naproti tomu se propadly importy uhlí (- 35 %) a rud (-4,4 %). V segmentu překladu tekutého zboží (11,6 mil. tun) došlo k poklesu o -8,4 %.

Odlišný vývoj v TOP desítce obchodních partnerů

Během roku 2020 jsme zaznamenali rozdílný vývoj v překladu kontejnerů s nejdůležitějšími obchodními partnery přístavu Hamburk. Pokles kontejnerové přepravy s nejdůležitějším partnerem Čínou (-8,2 %) nemohl vyvážit pozitivní vývoj v dalších zemích. Především když vedle Číny vykázala pokles objemů i kontejnerová přeprava s Ruskem (-12,7 %), Švédskem (-8,6 %), Jižní Koreou (-10,4 %), Brazílií (-11,1 %) a Polskem (-7,3 %).

Do Top 10 přepravních destinací přístavu, které zaznamenaly růst kontejnerové přepravy, patří vedle USA (+1,8 %), také Singapur (+5,3 %), Velká Británie (+28,2 %) a Malajsie (+6,0 %). Rekordní výsledek 591 000 TEU v roce 2020 byl zaznamenán v kontejnerové přepravě s USA. „Pozitivní vývoj kontejnerové přepravy s USA je překvapivý především v době snížení poptávky a utlumení ekonomiky způsobené koronou. Růst kontejnerové přepravy s Velkou Británií (rekordní objem 266 000TEU) lze zdůvodnit zvýšením dodávek před Brexitem,“ uvedl Ingo Egloff.

Druhé nejlepší výsledky přístavní železnice

Po železnici bylo do vnitrozemí přepraveno v roce 2020 46,6 mil. tun a 2,6 mil. TEU. Meziroční propad v přepravách kontejnerů (-4,4 %) zde byl podstatně menší než propad celkového překladu kontejnerů. Podíl železnice (modal split) na přepravách do vnitrozemí se tak dokonce podařilo zvýšit na 50,7 procenta (+1,3 %).

Dobré perspektivy prostřednictvím investic a vhodných regulací

Axel Mattern poukázal na skutečnost, že jak HPA (Hamburg Port Authority), tak i přístavní společnosti využily minulý rok k investicím do infrastruktury, modernizaci přístavních zařízení a zavádění nových technologií. Tak investovali například provozovatelé terminálů HHLA a Eurogate do dalších kontejnerových jeřábů v přístavní části Waltershof. Terminály jsou tak dobře vybaveny na překlad největších současných kontejnerových lodí. Důležitým faktem je i podle plánu probíhající prohloubení plavební dráhy na Labi, které ulehčí naplutí přístavu Hamburk největším kontejnerovým lodím. Práce na prohloubení by měly být dokončeny v letošním roce. Od prosince 2020 mohou navíc dovozci těžit z nové právní úpravy dovozní daně.

„Z našeho pohledu je jedním z pozitivních zastřešujících opatření použitelný efekt likvidity v případě dovozní daně z obratu. Vyplývá to z odložení splatnosti daně z obratu při dovozu, což zatraktivňuje dovoz přes německé přístavy. Je to důležitý krok správným směrem,“ poznamenal Alex Mattern.

Výhled 2021

V roce 2021 očekává marketingová organizace přístavu Hamburk stabilní vývoj překladu zámořského zboží. Při obnovení v dnešní době dočasně pozastavených liniových odjezdů a zavedení nových je při (doufejme) zlepšené celosvětové situaci reálné dosažení překladu 130 mil. tun zboží a 8,7 mil. TEU.

Zdroj: Hafen Hamburg Marketing

Foto: HHM / Peter Glaubitt