Aktuality

Společnost DHL Supply Chain zpracovala nejnovější poznatky renomovaných výzkumných institutů, které ukazují na významné změny trendů v automobilovém průmyslu.

Podle nové zprávy s názvem „Automotive – A Shifting Landscape“ (Měnící se podmínky v automobilovém průmyslu) čelí tento sektor zásadním změnám, jež jsou důsledkem příchodu nových technologií, posunů v očekáváních zákazníků a stále silnějšího zaměření na ochranu životního prostředí, sociální aspekty a řádnou správu podniku. DHL Supply Chain nabízí řešení, která pomohou výrobcům automobilů přizpůsobovat se výzvám, před nimiž automobilový průmysl stojí, a současně je podpoří při uskutečňování svých firemních cílů v oblastech ochrany životního prostředí, sociální podpory a řádné správy podniku.

Studie ukázala, že existuje několik aspektů, které ovlivňují automobilový průmysl a navíc vytvářejí vzájemné závislosti. Výrobci automobilů a jejich dodavatelé prostřednictvím elektrifikace ve stále větší míře přecházejí na mobilitu s nulovými emisemi, zatímco pandemie onemocnění covid-19 způsobí v budoucnosti výkyvy a změní platnost dosavadních prognóz. Vzhledem k tomu, že se výrobci automobilů potýkají s fixními náklady, které generují nízké, nebo dokonce žádné příjmy, musely být investice do budoucích trendů, například do autonomního řízení, omezeny nebo nově zaměřeny. Online prodej vozidel neměl podle původních předpokladů nikdy nahradit nákup u prodejce, ale za nových podmínek může nabrat druhý dech. Projekty a investiční výdaje, které nepřispívají k okamžitému hospodářskému výsledku, byly odloženy. V širším měřítku vystavuje pandemie tlaku některé zažité představy automobilového průmyslu o globalizaci a dodavatelských řetězcích.

Zdroj: DHL Supply Chain