Aktuality

Investor, developer a správce průmyslových nemovitostí P3 Logistic Parks převzal od Spolkového úřadu pro správu veřejných nemovitosti (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) objekt bývalých kasáren Grossauheim v německém Hanau. Na ploše 250 000 m2 vybuduje rozsáhlý areál, který poslouží jako datové centrum. Projekt bere ohledy na ochranu životního prostředí, počítá s udržitelným způsobem výstavby a spoléhá na zelenou energii.

Výstavba kampusu bude probíhat v několika fázích. Během deseti let P3 vybuduje nejméně osm modulů datového centra o rozloze přibližně 200 000 m2. Jelikož se bude stavět na brownfieldu, bude nutné začít dekontaminací. Areál kasáren v Grossauheimu je opuštěný od roku 2008. Při dekonstrukci P3 zrecykluje stávající stavební fond a materiál použije na zemní práce.

Zatížení plánovaného připojení datového centra se odhaduje na 180 megawattů. P3 se dohodla s městem Hanau na udržitelných cílech, které společnost bude plnit. K nim například patří, že kampus bude kompletně zásobovaný energií z obnovitelných zdrojů, a to hned od samotného začátku. Kromě toho se provoz areálu zaměří na energetickou účinnost nebo kompenzaci a snižování emisí CO2. Společnost P3 každoročně předá městu odpovídající údaje o spotřebě a všechny zdroje budou monitorovány prostřednictvím systému energetického managementu. V zájmu ochrany místní flóry a fauny zavádí společnost P3 několik opatření. Patří mezi ně například zřízení kompenzačních ploch a přemístění živočichů, kteří potřebují ochranu. Kromě toho vzniknou další vhodná stanoviště, jako jsou věže pro břehule a úkryty pro netopýry, nebo revitalizovaná zeleň v okolí parku.

„Díky rozmachu e-commerce a stále rostoucímu počtu lidí pracujících z domova je jasné, že datová centra jsou strategicky důležitá. Bez nich není pokrok v digitalizaci možný a potřeba najít pro tuto poptávku ekologickou alternativu je obrovská. Jsme rádi, že díky úzké spolupráci s městem Hanau jsme mohli vyvinout nadčasové řešení,“ říká Soenke Kewitz, ředitel P3 Logistic Parks v Německu.

„Přestavba bývalých kasáren v Grossauheimu na areál datového centra pro nás představuje významný bod v naši strategii. Společně jsme definovali závazné cíle udržitelnosti, například polovina energie bude dodávána z místních regenerativních zdrojů. Tyto body pro nás byly obzvláště důležité, a to i vzhledem k velikosti areálu v jeho konečné podobě,“ uvádí starosta města Hanau Claus Kaminsky.

V plánu je také výstavba kogenerační jednotky, kterou zajistí společnost Gemeinschaftskraftwerk Hanau. Takto bude od roku 2024 řešeno dálkové zásobování teplem v Hanau, poté co vyprší smlouvy o dodávkách energií s elektrárnou Staudinger. V areálu P3 Datacenter Hanau se rovněž buduje trafostanice, kterou bude provozovat místní provozovatel sítě Hanau Netz GmbH.

„Náš projekt v Hanau bude jedním z největších datových center v Evropě. Podstatou projektu byla otázka, jak skloubit rozsáhlé datové centrum a výzvy spojené se změnou klimatu. Jsem hrdý na to, že jsme v dialogu s městem Hanau našli to pravé řešení. S velkým očekáváním vyhlížím postupný rozvoj parku, který odpovídá rozloze 35 fotbalových hřišť a bude poháněn výhradně elektřinou z obnovitelných zdrojů. Projekt navíc nebude mít žádný negativní dopad na bilanci půdy v oblasti Rýn-Mohan, neboť se jedná o již uzavřenou oblast dříve využívanou pro vojenské účely,” komentuje Semir Selcukoglu, vedoucí datového centra P3 Logistic Parks.

„Výstavba datového centra P3 v Hanau na místě bývalých kasáren v Grossauheimu je výsledkem spolupráce mezi společností P3 Logistic Parks, Institutem pro spolkové nemovitosti a městem Hanau. Zároveň je dalším důležitým krokem v procesu konverze v Hanau, kdy se bývalé americké vojenské nemovitosti začnou využívat pro civilní, na budoucnost orientované účely,” dodává Claus Niebelschuetz, vedoucí obchodního oddělení Spolkového úřadu pro správu veřejných nemovitosti.

Výstavba areálu datového centra je spekulativní. Koncepce využití je určena pro zavedené provozovatele datových center jako nájemce. Samotné město Hanau je obzvláště atraktivní lokalitou díky své blízkosti k internetovému uzlu DE-CIX ve Frankfurtu. Společnost P3 měla při zprostředkování prodeje nemovitosti podporu mezinárodní realitní poradenské společnost CBRE, divize A&T Industrial & Logistics, vedené Rainerem Koepkem. Právním poradcem při koupi byla advokátní kancelář Noerr, vedená Alexanderem Jäneckem a Timem Behrensem.

Zdroj: P3