Aktuality

Navzdory dopadům COVID-19 zůstávají objemy toků v prvních 3 čtvrtletích roku 2020 relativně zdravé, při cca 8,0 miliardách EUR. Polsko přilákalo 4 miliardy EUR, což představuje 50 % všech objemů v tomto období. Průměrná velikost transakcí vzrostla o 31,5 % a počet transakcí poklesl o 32 %. Tato data uvádí zpráva „Investiční scéna střední a východní Evropy Q1 – Q3 2020“ zveřejněná společností Colliers International.

Andy Thompson, ředitel investičního oddělení pro ČR a SR v české pobočce Colliers, uvedl, že cykly v sektoru nemovitostí obvykle odrážejí vývoj ekonomických cyklů. Je tedy nevyhnutelné, že za současného klimatu dojde k určitému poklesu investiční aktivity. Stojí za zmínku, že se trh chová ve srovnání s posledním zpomalením velmi odlišně. Investoři zůstávají v tomto cyklu skutečně aktivní jak v České republice, tak v širším regionu střední a východní Evropy.

„Transakce probíhají. Trh s nemovitostmi zůstává velmi atraktivní investiční příležitostí vzhledem k rozpětí mezi výnosy z prémia a bezrizikovou sazbou. Trh má nyní také mnohem hlubší rozměr, investoři jsou mnohem sofistikovanější a nemovitosti si během posledního cyklu vedly dobře. Očekává se, že i v budoucnu se tomuto sektoru ve střední a východní Evropě bude dobře dařit,“ poznamenal Andy Thompson.

Od druhého čtvrtletí byl zaznamenán velmi malý pohyb prémiových výnosů. Důvodem byl především nedostatek důkazů o transakcích, které by ovlivnily další změny. Zatímco některé posuny na trhu jsou nevyhnutelné, prémiová a dobře fungující aktiva by se měla dobře držet, s tím, že se vyvíjí vyšší tlak na sekundární produkt. Vzhledem k posunu zájmu investorů o logistiku můžeme také očekávat odpovídající reakci v této cenové oblasti.

V prvních třech čtvrtletích roku 2020 opět dominoval kancelářský sektor. Pochopitelně, že v loňském roce došlo k výraznému poklesu maloobchodu a hotelové aktivity, přičemž výrazně vzrostla logistika a větší objemy brzdil pouze nedostatek nabídky.

Západoevropské fondy byly nejaktivnější během prvních devíti měsíců roku 2020, ačkoli objemy byly podpořeny švédskou společností Heimstaden Investing do rezidenčního portfolia v České republice v hodnotě 1,3 miliardy EUR. Domácí investoři ze střední a východní Evropy skládající se převážně z českého a maďarského kapitálu také zůstali v akvizičním režimu a investovali jak na svých vlastních trzích, tak přeshraničně v rámci střední a východní Evropy. Kapitál z Asie, zejména singapurského a jihokorejského, nadále vytvářel příležitosti v regionu.

Očekává se, že ekonomiky na celém světě i v zemích střední a východní Evropy budou v roce 2020 zasaženy, v roce 2021 se však rychle vzpamatují. Očekává se také zvýšení míry nezaměstnanosti. Tato kombinace vytvoří tlak na pokles maloobchodních tržeb.

Zdroj: Colliers