Aktuality

Společnost Volvo Group v pátek představila novou koncepci školení nejen technických pracovníků, ale i školení řidičů a snahu o větší podporu a zapojení studentů středních dopravních škol a učilišť.


Volvo Group chce obstát ve vysoké konkurenci a navyšujícím se požadavkům na technické znalosti svých zaměstnanců. Proto firma vyvinula zcela novou koncepci technických školení mechaniků a přijímacích techniků pod vedením Vladimíra Myslíka, který bude zodpovědný za průběh interních školení zaměstnanců, mechaniků, technických pracovníků i obchodních zástupců. Zároveň však bude zaštiťovat také školení řidičů. „Takto si budeme moci předávat informace a zkušenosti mnohem efektivněji a rychleji,” řekl Vladimír Myslík, Competence Development Manager. Volvo předpokládá, že v klecanském školicím centru může ročně proškolit více než 300 interních zaměstnanců, ale i zaměstnance svých zákazníků, ať už z řad řidičů či mechaniků.

Zdroj: Volvo Group