Aktuality

Řešení PriceTag pro individuální naceňování pohonných hmot, které využívají čerpací stanice pro dopravce a logistické firmy v Evropě a Asii, vyvinul pro Eurowag systémový integrátor Ness Czech. Systém v reálném čase procesuje miliardy cen v různých měnách a umožňuje pružně zavádět nové služby a obchodní modely. Třicítka expertů Ness prací na projektu PriceTag strávila 17 měsíců.

Původně používala společnost W.A.G. payment solutions, obchodující pod značkou Eurowag, pro tvorbu cen pohonných hmot a hodnocení transakcí 10 let staré řešení, které již nedokázalo plnit požadované funkce. Systém narážel především na výkonnostní limity a uživatelský diskomfort a nenabízel dostatečnou pružnost při zavádění inovací a nových služeb. Obchodní zástupci společnosti nemohli efektivně nastavovat správnou cenotvorbu pro rostoucí portfolio zákazníků i služeb, což zpomalovalo některé obchodní procesy.

Z technologického pohledu byl cílem projektu přechod na nejnovější technologie provozované v cloudu a výrazné zvýšení rychlosti a uživatelské přívětivosti. Z obchodního hlediska pak šlo zejména o efektivní hromadné i individuální nastavování cenotvorby pro klienty, jednotlivá obchodní místa a o zvýšení flexibility systému pro zavádění nových služeb, obchodních modelů a produktových bundlů.

Nové řešení PriceTag je rozděleno do několika samostatných modulů. Purchase Price Management slouží cenovým specialistům ke správě nákupních cen a prodejních modelů. Pricing Engine obchodní zástupci Eurowagu používají k nastavování komerčních marží, k analýze cen a simulaci finančních dopadů. Rating Engine poskytuje zákazníkům aktuální ceníky a oceňuje jejich konkrétní transakce.

Zdroj: Eurowag